Een apotheek is meer dan een plek waar je medicatie koopt.

Ondersteuning van apotheker bij mensen met dementie en hun mantelzorger(s).

Bij de apotheker kunnen patiënten altijd terecht voor advies en een vertrouwelijk gesprek, zelfs over de meest gevoelige problemen. Het VAN (Vlaams Apothekers Netwerk) en partners blijven zich inzetten om deze rol te verbreden en te begeleiden, zoals bij mensen met dementie en hun mantelzorger(s). Ze vragen hiervoor meer ruimte bij het beleid.

De voorbije 3 jaren werkte het VAN samen met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen aan een project dat de vaardigheden van apothekers versterkte bij de zorg voor personen met dementie. De resultaten van het project waren positief. Daarom vraagt het VAN-netwerk meer aandacht en ondersteuning vanuit het beleid met een nota met beleidsaanbevelingen. Steunpunt Mantelzorg staat achter de aanbevelingen, zeker waar die pleiten voor betere ondersteuning van mantelzorgers van personen met dementie. Concreet gaat het over de volgende aanbevelingen:

  • De huisapotheker is uniek geplaatst om mensen met dementie op te volgen, door het regelmatige contact met hen en hun mantelzorgers. Ze kunnen bijvoorbeeld het medicatieschema onder de loep nemen en kijken naar de effecten van de medicatie, de mogelijke interacties en nevenwerkingen. VAN benadrukt de rol van mantelzorgers hierbij, en het belang van dialoog tussen mantelzorgers en de apotheker. Mantelzorgers weten als geen ander welke effecten de medicatie heeft op de specifieke patiënt. Door naar elkaar te luisteren kan medicatie beter afgestemd worden op de specifieke situatie van de patiënt.
  • Zorg moet zoveel mogelijk op maat zijn van de persoon met dementie en zijn mantelzorger(s). Flexibele zorg maakt dat de druk op mantelzorgers en de omgeving van de persoon met dementie vermindert. Apothekers kunnen hierop inspelen door thuislevering van medicatie te voorzien, zodat de mantelzorger geen extra verplaatsing moet maken. Daarom vraagt VAN om een online reservatietool te ontwikkelen en financiering die thuisleveringen mogelijk maakt. Maar zorg op maat gaat ook verder dan dat. Daarom vraag het Netwerk ook ondersteuning op maat voor mantelzorgers en mensen met dementie, over de grenzen van instellingen (woonzorgcentra, ziekenhuizen, ziekenfondsen, …) heen.
  • Het VAN-netwerk onderstreept het belang van betere samenwerking tussen verschillende zorgverleners, maar ook met de mantelzorger.
  • De huisapotheker kan de overgang van het ziekenhuis naar huis (en omgekeerd) vergemakkelijken door informatie te geven over medicatie en zijn kennis te delen over de specifieke situatie van de persoon met dementie en zijn mantelzorger. Soms worden gegevens niet goed doorgegeven. Het is dan vaak een zoektocht voor de mantelzorger om de juiste info op de juiste plek te krijgen. De apotheker kan hierbij ondersteunen en gegevensdeling faciliteren.

Meer weten over het Vlaams Apothekers Netwerk? Lees hier meer. Bij vragen kan je ook rechtstreeks contact opnemen met Hilde Deneyer, directeur van het Vlaams Apothekers Netwerk via hilde.deneyer@vlaamsapothekersnetwerk.be of 0476 77 78 28