Andere organisaties

Maak kennis met andere organisaties die zich ook inzetten voor mantelzorgers.

Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

De website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg is een gezamenlijk initiatief van het Vlaams Mantelzorgplatform (het platform van de 6 erkende Vlaamse Mantelzorgverenigingen) en de Vlaamse overheid. De website ontsluit en bundelt informatie voor gemeentebesturen, mantelzorgers en beroepskrachten.

i-mens

i-mens is een nieuwe thuiszorgorganisatie. Ze zijn er voor iedereen, in elke fase van het leven. Ze geloven in de kracht van mensen om met de nodige zorg het eigen leven in handen te houden. Daarom brengen ze alle zorg aan huis zodat iedereen in zijn eigen, vertrouwde omgeving zo onafhankelijk mogelijk kan blijven wonen. En ook al zijn ze nieuw, ze hebben de ervaring van 12 000 medewerkers die al jaren actief zijn in meer dan 10 organisaties.

Het Vlaams Mantelzorgplatform

Steunpunt Mantelzorg werkt ook samen met het Vlaams Mantelzorgplatform, het platform van de 6 erkende mantelzorgverenigingen. Samen zetten we ons in om mantelzorgers beter te informeren en om in dialoog te gaan met het beleid. De andere 5 erkende mantelzorgverenigingen zijn:

Expertisecentrum dementie Vlaanderen (EDV)

De Expertisecentra Dementie sensibiliseren en maken dementie bespreekbaar in de maatschappij. Ze ondersteunen personen met dementie en hun mantelzorgers met advies rond zorg en omkadering.

Centra voor Algemeen Welzijn (CAW)

De Centra voor Algemeen Welzijn helpen je met allerhande welzijnsvragen en adviseren onder andere rond ouderenmisbehandeling en ontspoorde zorg.

Alzheimerliga

De Alzheimerliga organiseert familiegroepen voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Ook jongdementie is hier een belangrijk thema.

Similes

Similes is een pluralistische organisatie, die de familie en naasten van psychisch kwetsbare mensen ondersteunt. Eén op vier mensen kampt vroeg of laat met een ernstig psychisch probleem. De impact daarvan is groot. Wanneer je kind, je partner, een van je ouders, een broer of zus of iemand anders uit je omgeving te maken krijgt met psychische problemen, verandert er ook veel in jouw leven.