Pers en opinie

Advies nieuwe wetsvoorstellen over het mantelzorgstatuut

Federaal Parlement vraagt Steunpunt Mantelzorg om advies over 2 nieuwe wetvoorstellen: Aanpassing van het mantelzorgstatuut en versoepeling opname van het mantelzorgverlof; Wetsvoorstel tot wijziging van de duur van het mantelzorgverlof Aanbevelingen: Steunpunt Mantelzorg moedigt de wetgevende initiatieven aan om het bestaande mantelzorgstatuut en het daaraan gekoppelde mantelzorgverlof uit te breiden en te versoepelen. De combinatie…

Nieuw Vlaams Mantelzorgplan

Er is een nieuw Vlaams Mantelzorgplan. Dit plan bewijst dat mantelzorg steeds hoger op de politieke agenda komt. Er werden 18 acties geformuleerd om tegemoet te komen aan de noden en wensen van mantelzorgers.

Laden…

Er is iets fout gegaan. Vernieuw de pagina en/of probeer het opnieuw.