Boek als organisatie een vorming bij ons

Wil je als woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, gemeente, school, ziekenhuis, onderneming of andere organisatie ondersteuning bieden aan een groep mantelzorgers? Wij bieden 4 formules aan.

GOED NIEUWS! Steunpunt Mantelzorg start op 1 juli haar vormingsaanbod terug op. Ook al zijn we trots op ons mantelzorgaanbod op afstand, toch zijn we heel blij dat we terug in levende lijve met mantelzorgers aan de slag kunnen gaan. We hebben jullie gemist!

Het is vanzelfsprekend dat we alles op een veilige manier willen laten verlopen. Daarom gelden volgende richtlijnen bij de organisatie van een vorming.

4 formules

We bieden 4 formules aan:

  • ​Infosessies: een voordracht waarbij wij informatie geven aan een groep mantelzorgers met ruimte voor interactie
  • Praatgroepen: een contactgroep met nadruk op uitwisseling van ervaringen en tips via ondersteunende methodieken en begeleiding
  • Mantelzorgtrajecten: een langdurig traject bestaande uit praatgroepen of een mix van infosessies en praatgroepen met dezelfde terugkeergroep. Met advies over activiteiten op maat van mantelzorgers.
  • Opleiding voor beroepskrachten: een voordracht met info over mantelzorg vanuit het oogpunt van een beroepskracht

Onze prijs

  • ​Voor de infosessies, praatgroepen en mantelzorgtrajecten rekenen we per sessie 125 euro aan. Het aanbod voor partners is gratis.
  • Voor de vormingen voor beroepskrachten rekenen we per sessie 200 euro aan.

Op maat

We hebben een aantal vaste thema’s, maar werken ook graag op maat. Aarzel niet om ons hierover te contacteren via info@steunpuntmantelzorg.be of via 02 515 04 42.

​Bij elke formule zetten we steevast het positieve in de kijker. We geven ruimte aan ervaringen over en van mantelzorgers en leggen de nadruk op probleemoplossende vaardigheden.

Meer weten?