Infosessie : Emotionele arbeid en zorgen voor anderen

RSL Op Post - Atelier 1 Brugsesteenweg 44, Roeselare, West Vlaanderen, Belgium

Infosessie : Emotionele arbeid en zorgen voor anderen De Mantelaere Mantelzorgcafé Roeselare Het praatcafé voor personen die zorgen voor een naaste. Want gezellig onder mantelzorgers zijn, dat doet deugd. Het mantelzorgcafé wil mantelzorgers informeren over specifieke thema’s. Aansluitend op de…

Praatcafé dementie – “Zinvolle activiteiten bij dementie”

Lokaal dienstencentrum Campus Banneux Hadewychlaan 74, Hasselt, Limburg, Belgium

Bijleren over dementie en ervaringen uitwisselen. Die elementen staan centraal in het Praatcafé Dementie. Op dinsdag 10 oktober 2023 zullen we het hebben over zinvolle activiteiten bij dementie. Inschrijven hiervoor is verplicht en dit voor donderdag 5 oktober 2023.  …

Infosessie : Premies en tegemoetkomingen

LDC Antverpia Sint Antoniuslei 95/97, Brasschaat, Antwerpen, Belgium

Door ziekte, beperking of ouderdom worden mensen geconfronteerd met extra hoge kosten van medische uitgaven, maar ook van extra uitgaven om de zorg op een goede manier te organiseren. In het doolhof van wettelijke financiële tussenkomsten spelen verschillende factoren mee.…

Infosessie : Wegwijs in mantelzorg: welke financiële ondersteuning bestaat er?

Seniorcity Herent i-mens Notelarenweg 43, Herent, Belgium

Je krijgt informatie over de gemeentelijke mantelzorgpremie en de verschillende zorgbudgetten. We overlopen of je in aanmerking komt en hoe en bij wie je premies kan aanvragen. Ook staan we stil bij de erkenning en ondersteuning die mantelzorgers verdienen. Organisator…

Praatcafé dementie – “Een andere dementie door muziek”

Lokaal dienstencentrum Campus Banneux Hadewychlaan 74, Hasselt, Limburg, Belgium

Bijleren over dementie en ervaringen uitwisselen. Die elementen staan centraal in het Praatcafé Dementie. Op dinsdag 12 december 2023 zal Hanne Deneire (muziektherapeut) er dieper op ingaan wat muziek kan doen met een persoon met dementie. "Een andere dementie door…

Mantelzorgcafé : Vroegtijdige zorgplanning: afspraken maken en wilsverklaringen

LDC De Welle Koevliet 3, Zele, Oost-Vlaanderen, Belgium

Tijdens deze infosessie hebben we het over financiële afspraken maken in de zorg, bewindvoering, vroegtijdige zorgplanning en de voorbereiding van een opname in een woonzorgcentrum. Inschrijven via Organisator Mantelzorgcafé LDC De Welle Kostprijs: € 1 voor deelname aan het mantelzorgcafé…

Praatmoment : Gedeelde zorg

LDC De Groten Uitleg Kerkeneind 20, Kalmthout, Antwerpen, Belgium

Gedeelde last is halve last. Het delen van de zorg met andere mantelzorgers en/of hulpverleners verhoogt ook de veerkracht van mantelzorgers. Tijdens dit praatmoment wordt stilgestaan bij de verschillende zorgstrategieën van mantelzorgers, de voordelen en aandachtpunten van gedeelde zorg. Organisator…