Mantelzorg in je organisatie

Meer aandacht voor mantelzorgers

Wil jij…

…medewerkers bewust maken van wat mantelzorg is?

  • mantelzorgers in je organisatie versterken in hun draagkracht?
  • advies over hoe je mantelzorgers kan bereiken
  • advies over hoe de noden en ondersteuningsopties van mantelzorgers?

Wat wij aanbieden

We hebben als Steunpunt Mantelzorg meer dan 20 jaar ervaring in informeren, sensibiliseren en belangenbehartiging van mantelzorgers.

We begeleiden ondernemingen en organisaties die drempels voor mantelzorgers willen wegnemen. 

We bieden een ondersteuningspakket aan organisaties die drempels voor mantelzorgers willen wegnemen. Via een co-creatief proces bekijken we welke ondersteuningsnoden jouw organisatie heeft om mantelzorgers te bereiken, begeleiden en versterken en welke acties we hiervoor kunnen ondernemen. We vertrekken vanuit een aantal waarden en noden die belangrijk zijn voor mantelzorgers en vanuit de missie en visie van jouw organisatie. Zo komen we tot een traject op maat voor jouw organisatie.

Prijs

In onderlinge afspraak.

Contact

Heb je vragen? Contacteer ons via: