Mantelzorgcafé – 5 september 2023 – Verlies en rouw bij mantelzorgers

Op een interactieve manier kom je alles te weten over verlies en rouw bij mantelzorgers.

Verlies kan je zowel tijdens als na de zorg meemaken. Na een intensieve zorg staat je vaak een dubbel verlies te wachten: afscheid van een persoon, maar ook afscheid van een manier van leven. Bij deze interactieve uiteenzetting kan je als mantelzorger ervaringen uitwisselen, stilstaan bij je eigen rouwproces en met behulp van enkele tips op zoek gaan naar een nieuwe zingeving.

Organisator: Hogevijf – Stad Hasselt

Gastspreker: Mantelzorgvereniging Steunpunt Mantelzorg.

Wens je deel te nemen aan dit mantelzorgcafé, schrijf dan in vóór donderdag 31 augustus.

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 5september 2023 van 13:30 tot 15:30u

Lokaal dienstencentrum Campus Banneux
Hadewychlaan 74
3500 Hasselt

e-mail : inschrijvingen@hogevijf.be

Tel : 011 88 84 84

Praatmoment : Draagkracht en draaglast

Zorgen voor iemand vraagt veel van iemand. Op deze vorming staan we stil bij de draagkracht en draaglast van mantelzorgers. Hoe zorg je ervoor dat de zorg haalbaar blijft en hoe zorg je voor jezelf? We overlopen tal van diensten en mogelijke hulpmiddelen die je daarbij kunnen ondersteunen.

Organisator

Gemeente en OCMW Kapellen

Spreker : Steunpunt Mantelzorg

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 23 april 2024 van 19.30 tot 21.30 uur
LDC De Essentie – Moerkantsebaan 81, 2910 Essen

e-mail : essentie@zusters-berlaar.be of 

Tel : 03 667 22 60

 

 

HET WANDEL-MOMENT De activiteit is er voor de persoon met geheugenproblemen en de mantelzorger.

Beste allen,
Deze activiteit gaat door op donderdag 25 mei 2023 van 14u tot 16u.
We starten de wandeling aan parking aan het aanwijs in Bulskampveld
,Reigerlostraat 19, 8730 Beernem.

We wandelen van het aanwijs tot aan de kruidentuin en terug .
We nemen koffie en koekjes mee om wat te rusten en bij te babbelen . We voorzien ook een reserve rolstoel.

We verzamelen aan de ingang van het WZC Mariawende om te carpoolen om 13u30.
De activiteit is er voor de persoon met geheugenproblemen en de mantelzorger.
We vragen 2 euro per persoon.
Graag inschrijven voor maandag 22 mei 2023 
bij Ann Vandaele, ann.vandaele@curando.be of op het nummer 050/831733.

Met vriendelijke groeten,
Ann Vandaele en Nancy Vandevoorde
Referentiepersoon dementie vrijwilligster

Mantelzorgcafé : Vroegtijdige zorgplanning: afspraken maken en wilsverklaringen

Tijdens deze infosessie hebben we het over financiële afspraken maken in de zorg,
bewindvoering, vroegtijdige zorgplanning en de voorbereiding van een opname in een
woonzorgcentrum.

Inschrijven via

Organisator

Mantelzorgcafé LDC De Welle

Kostprijs: € 1 voor deelname aan het mantelzorgcafé (koffie, thee of water inbegrepen)

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) vrijdag 15 december 2023 om 14.00 tot 16.00 uur

Mantelzorgcafé LDC De Welle, Koevliet 3

e-mail : debron@zele.be

Tel : 052 45 68 51

Mantelzorgcafé : Verlies en rouw bij mantelzorg

Verlies kan je zowel tijdens als na de zorg meemaken. Na een intensieve zorg sta je
vaak een dubbel verlies te wachten: afscheid van een persoon, maar ook afscheid van
een manier van leven.

Inschrijven via

Organisator

Mantelzorgcafé LDC De Welle

Spreker : Steunpunt Mantelzorg

Kostprijs: € 1 voor deelname aan het mantelzorgcafé (koffie, thee of water inbegrepen)

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 12 september 2023 om 14.00 tot 16.00 uur

Mantelzorgcafé LDC De Welle, Koevliet 3

e-mail : debron@zele.be

Tel : 052 45 68 51

Mantelzorgcafé : Emotionele arbeid en zorgen voor een ander

Tijdens deze infosessie staan we stil bij de draagkracht en draaglast die het zorgen
voor anderen met zich meebrengt. Aan de hand van casussen en oefeningen maken
we duidelijk wat die emotionele arbeid precies inhoudt.

Inschrijven via

Organisator

Mantelzorgcafé LDC De Welle

Kostprijs: € 1 voor deelname aan het mantelzorgcafé (koffie, thee of water inbegrepen)

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) vrijdag 12 mei 2023 om 14.00 tot 16.00 uur

Mantelzorgcafé LDC De Welle, Koevliet 3

e-mail : debron@zele.be

Tel : 052 45 68 51

Mantelzorgcafé : Slaapproblemen

Mensen met slaapproblemen grijpen al te vaak naar slaapmiddelen, ook mantelzorgers
hebben vaak slaapproblemen. We geven je tijdens deze infosessie meer uitleg over de
slaapstructuur en tips voor een betere nachtrust.

Inschrijven via

Organisator

Mantelzorgcafé LDC De Welle

Kostprijs: € 1 voor deelname aan het mantelzorgcafé (koffie, thee of water inbegrepen)

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) donderdag 20 april 2023 om 14.00 tot 16.00 uur

Mantelzorgcafé LDC De Welle, Koevliet 3

e-mail : debron@zele.be

Tel : 052 45 68 51

Mantelzorgcafé Spanningen in de zorg door de rolomkering: hoe ga je ermee om?

Het is niet eenvoudig om de zorg op te nemen voor je ouder(s). Plots of geleidelijk aan
word je zo’n beetje ‘de ouder van je ouder’; de rollen worden dus omgekeerd. Hoe pas
je je aan deze nieuwe rol aan?

Inschrijven via

Organisator

Mantelzorgcafé LDC De Welle

Kostprijs: € 1 voor deelname aan het mantelzorgcafé (koffie, thee of water inbegrepen)

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) woensdag 15 maart 2023 om 14.00 tot 16.00 uur

Mantelzorgcafé LDC De Welle, Koevliet 3

e-mail : debron@zele.be

Tel : 052 45 68 51

Infosessie : Wegwijs in zorgplanning (wilsverklaringen)

Tijdens deze infosessie staan we stil bij een aantal thema’s rond het levenseinde: de bestaande wilsverklaringen en het belang van het aanduiden van een vertrouwenspersoon, vertegenwoordiger en bewindvoerder. We behandelen ook onderwerpen als de zorgvolmacht en het belang van tijdige zorgplanning.

 

Organisator

Eerstelijnszone Noorderkempen

Spreker : Coponcho

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) donderdag 17 november 2022 om 14.00 tot 16.00 uur

LDC Kruisbos, Kapellensteenweg 81, 2920 Kalmthout

e-mail : ldc.kruisbos@gza.be

Tel : 03 620 11 60 of via de balie van het dienstencentrum.

Praatmoment : Draagkracht en draaglast

Zorgen voor iemand vraagt veel van iemand. Op dit praatmoment staan we stil bij de draagkracht en draaglast van mantelzorgers. Hoe zorg je ervoor dat de zorg haalbaar blijft en hoe zorg je voor jezelf? We overlopen tal van diensten en mogelijke hulpmiddelen die je daarbij kunnen ondersteunen. We wisselen ervaringen uit en gaan in gesprek met elkaar.

 

Organisator

Eerstelijnszone Noorderkempen

Spreker : Steunpunt Mantelzorg

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 18 oktober 2022 om 19:30 uur – 21:30 uur

LDC De Groten Uitleg, Kerkeneind 20, 2920 Kalmthout

e-mail : dienstencentrum@kalmthout.be

Tel : 03 641 63 54.