Mantelzorgcafé : Emotionele arbeid en zorgen voor een ander

Tijdens deze infosessie staan we stil bij de draagkracht en draaglast die het zorgen
voor anderen met zich meebrengt. Aan de hand van casussen en oefeningen maken
we duidelijk wat die emotionele arbeid precies inhoudt.

Inschrijven via

Organisator

Mantelzorgcafé LDC De Welle

Kostprijs: € 1 voor deelname aan het mantelzorgcafé (koffie, thee of water inbegrepen)

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) vrijdag 12 mei 2023 om 14.00 tot 16.00 uur

Mantelzorgcafé LDC De Welle, Koevliet 3

e-mail : debron@zele.be

Tel : 052 45 68 51