Infosessie : Ouders van kinderen met een zorgbehoefte: financiële insteek

Ons zorglandschap is een complex evoluerend landschap. Wegwijzer is het infoloket van Dito voor personen met een handicap en omgeving dat je hierover graag informeert.
Tijdens deze infosessie maken we je wegwijs in ons zorglandschap en we doen dit in begrijpbare taal. Wat zijn de mogelijkheden aan ondersteuning voor zowel minderjarigen als meerderjarigen?
Welke (mogelijke) rechten heb je wanneer je een kind hebt met een (vermoeden van) handicap? We starten bij het stelsel van de minderjarigenzorg: het groeipakket en toeslagen en de tegemoetkomingen vanuit het Agentschap Opgroeien. Wanneer de jongere meerderjarig wordt, zal de ondersteuning vanuit het Agentschap Opgroeien worden overgeheveld naar het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (het VAPH). Meerderjarigen vallen dan soms onder het systeem van de Persoonsvolgende Financiering (PVF), dat we uitgebreid belichten. We kijken wat er mogelijk is vanuit de Federale overheidsdienst sociale zekerheid. Tot slot bespreken we welke vormen van hulp en ondersteuning bestaan voor zowel minderjarigen als meerderjarigen zoals rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en de zorgbudgetten vanuit de Vlaamse sociale bescherming. Na dit overzicht is het mogelijk een persoonlijke afspraak te maken om je eigen situatie te laten bekijken

Inschrijven via

Organisator

Gemeente en OCMW Kapellen

Spreker : Dito vzw

 

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 6 juni 2024van 19.30 tot 21.30 uur
LDC ‘t Bruggeske, Bruggeske 4, 2950 Kapellen

e-mail : bruggeske@kapellen.be,  of via de balie van het dienstencentrum of

Tel : 03 670 28 03

Infosessie : Premies en tegemoetkomingen

Door ziekte, beperking of ouderdom worden mensen geconfronteerd met extra hoge kosten van medische uitgaven, maar ook van extra
uitgaven om de zorg op een goede manier te organiseren.
In het doolhof van wettelijke financiële tussenkomsten spelen verschillende factoren mee. Elke situatie is uniek. Wanneer heeft
iemand recht op een tussenkomst? Hoe kun je die aanvragen? Wie helpt je hierbij? Hebben mantelzorgers recht op een premie? Wie
bepaalt dit? Wat moet je hiervoor doen? Tijdens deze bijeenkomst krijg je een algemeen overzicht van de verschillende mogelijkheden en is er ruimte voor je concrete vragen.

Organisator

Gemeente en OCMW Kapellen

Spreker : Samana

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 17 oktober 2023 van 19.30 tot 21.30 uur
LDC Antverpia, Sint Antoniuslei 95/97, 2930 Brasschaat

Inschrijven via de balie van het dienstencentrum of

e-mail : ldc.antverpia@brasschaat.be

Tel : 03 660 58 00

Infosessie : Wegwijs in mantelzorg: welke financiële ondersteuning bestaat er?

Je krijgt informatie over de gemeentelijke mantelzorgpremie en de verschillende zorgbudgetten. We overlopen of je in aanmerking komt en hoe en bij wie je premies kan aanvragen. Ook staan we stil bij de erkenning en ondersteuning die mantelzorgers verdienen.

Organisator

Gemeente oud Turnhout

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) Woensdag 27 september 2023 om 18u30 – 20u30

Gemeente Oud Turnhout, Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout


e-mail : ellen.vermeulen@oud-turnhout.be

Tel. : 014 46 22 44

Infosessie : Wegwijs in mantelzorg: welke financiële ondersteuning bestaat er?

Je krijgt informatie over de gemeentelijke mantelzorgpremie en de verschillende zorgbudgetten. We overlopen of je in aanmerking komt en hoe en bij wie je premies kan aanvragen. Ook staan we stil bij de erkenning en ondersteuning die mantelzorgers verdienen.

Organisator

i-mens

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) Donderdag 2november 2023 om 14u – 16u

Seniorcity Herent i-mens, Notelarenweg 43, 3020 Herent


e-mail : yati.michiels@i-mens.be

Tel. : 016 90 34 68

Infosessie : Wegwijs in mantelzorg: welke financiële ondersteuning bestaat er?

Infosessie : Wegwijs in mantelzorg: welke financiële ondersteuning bestaat er?

Je krijgt informatie over de gemeentelijke mantelzorgpremie en de verschillende zorgbudgetten. We overlopen of je in aanmerking komt en hoe en bij wie je premies kan aanvragen. Ook staan we stil bij de erkenning en ondersteuning die mantelzorgers verdienen.

Organisator

Stad en OCMW Lier

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) Donderdag 29 juni 2023 om 14u

Dienstencentrum ’t Schoppeke aan de Kanunnik Davidlaan 25 te 2500 Lier


e-mail : dienstencentra@lier.be 

Tel. : 03/283.48.88

Infosessie : Wegwijs Mantelzorg : Financiële ondersteuning

Je krijgt informatie over de gemeentelijke mantelzorgpremie en de verschillende zorgbudgetten. We overlopen of je in aanmerking komt en hoe en bij wie je premies kan aanvragen. Ook staan we stil bij de erkenning en ondersteuning die mantelzorgers verdienen.

Contact inschrijvingen 

Organissator

Familiegroepen Dementie en Jongdementie Turnhout

Spreker : Steunpunt Mantelzorg

Wanneer (datum en uur) Dinsdag 25 april 2023 van 19u30 – 21u30

WZC De Wending, Albert van Dyckstraat 18, 2300 Turnhout

Tel : 

e-mail : luc.tritsmans@alzheimerligavlaanderen.be

Online : Infosessie : Wegwijs Mantelzorg : Financiële steun en verlofstelsel

Je krijgt informatie over de gemeentelijke mantelzorgpremie en de verschillende zorgbudgetten. We overlopen of je in aanmerking komt en hoe en bij wie je premies kan aanvragen. Ook staan we stil bij de erkenning en ondersteuning die mantelzorgers verdienen.

Je krijgt informatie over de verschillende verlofsystemen: wanneer en hoe kan je tijdskrediet aanvragen, wat is verlof voor medische bijstand en wanneer ben je wel en niet beschermd tegen ontslag? We wisselen tips en ervaringen uit over de haalbaarheid van werk en mantelzorg.

Online  dinsdag 24 januari om 19u – 20u30

Georganiseerd door Alzheimerliga

Inschrijven kan via:
– De website:
– Telefonisch: 0495 21 41 19
– Mail: laura.weyns@alzheimerligavlaanderen.be

Mantelzorgcafé : Vroegtijdige zorgplanning: afspraken maken en wilsverklaringen

Tijdens deze infosessie hebben we het over financiële afspraken maken in de zorg,
bewindvoering, vroegtijdige zorgplanning en de voorbereiding van een opname in een
woonzorgcentrum.

Inschrijven via

Organisator

Mantelzorgcafé LDC De Welle

Kostprijs: € 1 voor deelname aan het mantelzorgcafé (koffie, thee of water inbegrepen)

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) vrijdag 15 december 2023 om 14.00 tot 16.00 uur

Mantelzorgcafé LDC De Welle, Koevliet 3

e-mail : debron@zele.be

Tel : 052 45 68 51

Mantelzorgcafé Wegwijs in mantelzorg: welke financiële ondersteuning bestaat er?

In deze vorming krijg je informatie over de gemeentelijke mantelzorgpremie en de
verschillende zorgbudgetten. We overlopen of je in aanmerking komt en hoe en bij wie
je premies kan aanvragen.

Inschrijven via

Organisator

Mantelzorgcafé LDC De Welle

Spreker : Steunpunt Mantelzorg

Kostprijs: € 1 voor deelname aan het mantelzorgcafé (koffie, thee of water inbegrepen)

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 14 februari 2023 om 14.00 tot 16.00 uur

Mantelzorgcafé LDC De Welle, Koevliet 3

e-mail : debron@zele.be

Tel : 052 45 68 51

Infosessie : Wegwijs in mantelzorg: welke financiële ondersteuning bestaat er?

Je krijgt informatie over de gemeentelijke mantelzorgpremie en de verschillende zorgbudgetten. We overlopen of je in aanmerking komt en hoe en bij wie je premies kan aanvragen. Ook staan we stil bij de erkenning en ondersteuning die mantelzorgers verdienen.

Organisator Steunpunt Mantelzorg en LM

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) DI 15/11/2022 om 14u

Werf 7 9300 Aalst


e-mail : info@steunpuntmantelzorg.be

Tel : 078 77 77 97