Praatmoment : Omgaan met dementie en vergeetachtigheid

Dementie is een vaak voorkomende aandoening. Dat bespreekbaar maken, is daarom heel belangrijk. Hoe kan je dementie herkennen en wat zijn de oorzaken en symptomen? En wat is het verschil met gewoon  vergeten? Tijdens deze activiteit staan we stil bij de verschillende fases van dementie en de meest voorkomende hersenaandoeningen. Je wisselt ervaringen uit en krijgt zo tips en inzichten in de veranderingen die optreden in het dagelijkse functioneren van een persoon met dementie.

 

Organisator

Eerstelijnszone Noorderkempen

Spreker : Coponcho

 

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 9 mei 2023 om 14.00 tot 16.00 uur

LDC ’t Bruggeske, Bruggeske, 2950 Kapellen

e-mail : bruggeske@kapellen.be, 

Tel : 03 660 68 20 of via de balie van
het dienstencentrum.

 

Praatmoment : Gedeelde zorg

Gedeelde last is halve last. Het delen van de zorg met andere mantelzorgers en/of hulpverleners verhoogt ook de veerkracht van mantelzorgers. Tijdens deze praatnamiddag wordt stilgestaan bij de verschillende zorgstrategieën van mantelzorgers, de voordelen en aandachtpunten van gedeelde zorg.

 

Organisator

Eerstelijnszone Noorderkempen

Spreker : Mantelzorgnetwerk

 

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 11 april 2023 om 19:30 uur – 21:30 uur

LDC ’t Gasthuis, Nollekensstsraat, 2910 Essen

e-mail : gasthuis@essen.be 

Tel : 03 663 69 04.

Infosessie : Verhuizen naar een woonzorgcentrum

Verhuizen naar een woonzorgcentrum is vaak een ingrijpende gebeurtenis. De vertrouwde leefomgeving achterlaten voor een nieuwe onbekende plek zorgt vaak voor onzekerheden. Zowel voor de toekomstige  bewoner als voor de mantelzorger. Er rijzen op dat moment vele vragen. Hoe plan je best een verhuis? Hoe gaat de persoon voor wie je zorgt reageren? Welk woonzorgcentrum moet ik kiezen? Hoeveel gaat dat kosten?… Een goede voorbereiding is dan ook cruciaal voor een vlotte overgang. Maar vaak wordt de beslissing uitgesteld tot op het moment dat het niet anders kan. Bijvoorbeeld na een val of een plotse achteruitgang.
Tijdens deze infosessie wil OKRA-Zorgrecht mantelzorgers en familieleden hierin helpen op weg te zetten. We staan stil bij de zaken die van belang kunnen zijn bij deze belangrijke stap.

 

Organisator

Eerstelijnszone Noorderkempen

Spreker : Okra Zorgrecht

 

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) donderdag 9 maart 2023 om 14.00 tot 16.00 uur

LDC De Essentie, Moerkantsebaan 81, 2910 Essen

e-mail : essentie@zusters-berlaar.be 

Tel : 03 667 22 60.

Infosessie : Online zorgdossier

De laatste jaren zijn er heel wat digitale projecten uitgerold rond de medische informatie van burgers. Denken we maar aan de informatie over vaccinaties, het globaal medisch dossier bij de huisarts, het medicatieschema… Sinds kort kan iedereen die beschikt over internettoegang zijn eigen medische gegevens zelf raadplegen via een beveiligde website.

Tijdens deze infosessie bekijken we in het eerste deel welke gegevens er allemaal digitaal beschikbaar zijn en wat de meerwaarde hiervan is voor zorgverleners, patiënten en mantelzorgers. Na de pauze bekijken we welke informatie er beschikbaar is op de beveiligde website ‘Mijn gezondheid’ en hoe deze gegevens geraadpleegd kunnen worden. Afrondend bekijken we ook nog enkele andere nuttige websites over zorg en gezondheid.

 

 

Organisator

Eerstelijnszone Noorderkempen

Spreker : Liever Thuis LM

 

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 7 februari 2023 om 19:30 uur – 21:30 uur

LDC Ter Wezel, Achter d’Hoven 65, 2990 Wuustwezel

e-mail : ldcterwezel@wuustwezel.be

Tel : 03 667 61 58 of via de balie van het dienstencentrum.

Praatmoment : Eenzaamheid

Wanneer je je nu en dan alleen voelt, is dit best oké. Meer nog, eens alleen zijn kan deugd doen! Maar wanneer deze gevoelens van het alleen-zijn aanhouden, kan dit wel zwaar doorwegen. Vanuit een grote betrokkenheid denk, doe en voel je als mantelzorger vooral in functie van de naaste voor wie je zorgt. Hierdoor heb je nog weinig tijd en ruimte voor jezelf. Daarnaast ben je dikwijls gebonden aan huis en ook je vrienden en kennissen komen veelal minder langs.
Wil je uit dit sociaal isolement komen, maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Tijdens dit ontmoetingsmoment is er ruimte om ervaringen te delen en je zal merken dat je niet alleen bent met deze gevoelens. Je krijgt wat achtergrond over de gevolgen van eenzaamheid en hoe je deze kan (h)erkennen.

 

Inschrijven via

Organisator

Eerstelijnszone Noorderkempen

Spreker : Samana

 

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) maandag 16 januari 2023 om 14.00 tot 16.00 uur

Vesalius, Prins Kavellei 77, 2930 Brasschaat

e-mail : ldc.vesalius@brasschaat.be 

Tel : 03 650 25 72.

Infosessie : Bewindvoering en zorgvolmacht

Om het even welk moment kan je in een situatie belanden waarbij je niet (meer) in staat bent om je eigen vermogen te beheren of om de juiste beslissingen op persoonlijk vlak te nemen. In het burgerlijk recht is daarom voorzien dat de vrederechter een bewindvoerder kan aanstellen die wilsonbekwame personen beschermt door hen bij te staan of door de noodzakelijke handelingen van het dagelijks leven over te nemen en in hun plaats uit te voeren.

Je kunt echter vermijden dat de vrederechter moet tussenkomen door vooraf reeds een beslissing te nemen over wie je vermogen mag beheren als jij dit niet meer kan. Dat kan je doen via een zorgvolmacht. Tijdens deze infosessie krijg je informatie over zowel de zorgvolmacht als de principes rond bewindvoering.

 

Organisator

Eerstelijnszone Noorderkempen

Spreker : Liever Thuis LM

 

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 13 december 2022 om 19:30 uur – 21:30 uur

Maria-ter-Heidehove, Eikendreef 18, 2930 Brasschaat

e-mail : ldc.mthh@brasschaat.be

Tel : 03 663 77 07.

 

Infosessie : Wegwijs in zorgplanning (wilsverklaringen)

Tijdens deze infosessie staan we stil bij een aantal thema’s rond het levenseinde: de bestaande wilsverklaringen en het belang van het aanduiden van een vertrouwenspersoon, vertegenwoordiger en bewindvoerder. We behandelen ook onderwerpen als de zorgvolmacht en het belang van tijdige zorgplanning.

 

Organisator

Eerstelijnszone Noorderkempen

Spreker : Coponcho

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) donderdag 17 november 2022 om 14.00 tot 16.00 uur

LDC Kruisbos, Kapellensteenweg 81, 2920 Kalmthout

e-mail : ldc.kruisbos@gza.be

Tel : 03 620 11 60 of via de balie van het dienstencentrum.

Infosessie : Wegwijs in mantelzorg: welke financiële ondersteuning bestaat er?

Je krijgt informatie over de gemeentelijke mantelzorgpremie en de verschillende zorgbudgetten. We overlopen of je in aanmerking komt en hoe en bij wie je premies kan aanvragen. Ook staan we stil bij de erkenning en ondersteuning die mantelzorgers verdienen.

OrganisatorOCMW Dilsen – Stokkem

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) DO 10/11/2022 om 18u30 

Dienstencentrum, Stock-Heim 1, 3650 Dilsen-Stokkem.


e-mail : gabriella.vangrootel@ocmwdilsen-stokkem.be

Tel : 089 79 02 92