Praatcafé : Verlies en rouw bij mantelzorgers

Samenkomst mantelzorgers (omdat we zoveel van elkaar kunnen leren)

Verlies en rouw bij mantelzorgers

Na intensieve zorg staat je als mantelzorger vaak een dubbel verlies te wachten: afscheid van een persoon, maar ook afscheid van een manier van leven. Tijdens deze middag maken we kennis met de verschillende vormen van rouw. Met verlies kan je zowel tijdens als na de zorg geconfronteerd worden.
Bij deze interactieve uiteenzetting kan je als mantelzorger ervaringen uitwisselen, stilstaan bij je eigen rouwproces en met behulp van enkele tips op zoek gaan naar nieuwe zingeving.

Daarna praten we wat na bij eigengebakken lekkers met koffie of thee. Wees welkom, deelname is gratis

Organisator: Eerstelijnszone Baldemore

Gastspreker: Liliana Nikolova van Coponcho

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) Dinsdag 14 November van 14 tot 16 uur 

LDC Ten Hove, Jacob Smithlaan 28, Mol

e-mail : info@elzbaldemore.be

Tel : 0471 24 17 83

 

Mantelzorgcafé – Mantelzorger? Zorg ook voor jezelf.

Zorgen voor een geliefde kan veel van je vragen. In deze vorming staan we stil bij de draagkracht en draaglast van mantelzorgers. Hoe zorg je ervoor dat de zorg haalbaar blijft en hoe zorg je voor jezelf? We overlopen tal van diensten en mogelijke hulpmiddelen die je daarbij kunnen ondersteunen.

Organisator: Hogevijf – Stad Hasselt

Gastspreker: Erna Claes – in samenwerking met Samana

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) maandag 13 november 2023 van 13:30 tot 16:00

Dienstencentrum Hogevijf Stadspark (achter het CC)
Casterstraat 77
3500 Hasselt

e-mail : inschrijvingen@hogevijf.be

Tel : 011 88 84 84

Mantelzorgcafé – 5 september 2023 – Verlies en rouw bij mantelzorgers

Op een interactieve manier kom je alles te weten over verlies en rouw bij mantelzorgers.

Verlies kan je zowel tijdens als na de zorg meemaken. Na een intensieve zorg staat je vaak een dubbel verlies te wachten: afscheid van een persoon, maar ook afscheid van een manier van leven. Bij deze interactieve uiteenzetting kan je als mantelzorger ervaringen uitwisselen, stilstaan bij je eigen rouwproces en met behulp van enkele tips op zoek gaan naar een nieuwe zingeving.

Organisator: Hogevijf – Stad Hasselt

Gastspreker: Mantelzorgvereniging Steunpunt Mantelzorg.

Wens je deel te nemen aan dit mantelzorgcafé, schrijf dan in vóór donderdag 31 augustus.

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 5september 2023 van 13:30 tot 15:30u

Lokaal dienstencentrum Campus Banneux
Hadewychlaan 74
3500 Hasselt

e-mail : inschrijvingen@hogevijf.be

Tel : 011 88 84 84

Rondreizend praatcafé dementie – “Juridische aspecten bij dementie”

Bijleren over dementie en ervaringen uitwisselen. Die elementen staan centraal in het Praatcafé dementie. Op 29 september 2023 gaan we dieper in op de juridische aspecten bij dementie.

Inschrijven hiervoor is verplicht en dit liefst vóór vrijdag 22 september 2023.

Organisator

Hogevijf – Stad Hasselt

Spreker : Notaris Myrrhine Vrolix

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) vrijdag 29 september 2023 van 14:00 tot 16:00

Clarenhof wzc
Guffenslaan 43 ingang Kunstlaan
3500 Hasselt

e-mail : inschrijvingen@hogevijf.be

Tel : 011 88 84 84

Praatcafé dementie – “Zinvolle activiteiten bij dementie”

Bijleren over dementie en ervaringen uitwisselen. Die elementen staan centraal in het Praatcafé Dementie. Op dinsdag 10 oktober 2023 zullen we het hebben over zinvolle activiteiten bij dementie.

Inschrijven hiervoor is verplicht en dit voor donderdag 5 oktober 2023.

 

Organisator

Hogevijf Hasselt

 

Spreker : Laurine Ven – ECD Contact

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 10 oktober 2023 van 19:30 tot 22:00

Lokaal dienstencentrum Campus Banneux
Hadewychlaan 74
3500 Hasselt

e-mail : inschrijvingen@hogevijf.be

Tel : 011 88 84 84

Praatcafé dementie – “Een andere dementie door muziek”

Bijleren over dementie en ervaringen uitwisselen. Die elementen staan centraal in het Praatcafé Dementie. Op dinsdag 12 december 2023 zal Hanne Deneire (muziektherapeut) er dieper op ingaan wat muziek kan doen met een persoon met dementie. “Een andere dementie door muziek”.

Inschrijven hiervoor is verplicht en dit vóór donderdag 7 december 2023.

Organisator

Limburgse Expertisecentrum Dementie Contact.

 

Spreker : Hanne Deneire

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 12 december 2023 van 19:30 tot 22:00

Lokaal dienstencentrum Campus Banneux
Hadewychlaan 74
3500 Hasselt

e-mail : inschrijvingen@hogevijf.be

Tel : 011 88 84 84

Infosessie : Ouders van kinderen met een zorgbehoefte: financiële insteek

Ons zorglandschap is een complex evoluerend landschap. Wegwijzer is het infoloket van Dito voor personen met een handicap en omgeving dat je hierover graag informeert.
Tijdens deze infosessie maken we je wegwijs in ons zorglandschap en we doen dit in begrijpbare taal. Wat zijn de mogelijkheden aan ondersteuning voor zowel minderjarigen als meerderjarigen?
Welke (mogelijke) rechten heb je wanneer je een kind hebt met een (vermoeden van) handicap? We starten bij het stelsel van de minderjarigenzorg: het groeipakket en toeslagen en de tegemoetkomingen vanuit het Agentschap Opgroeien. Wanneer de jongere meerderjarig wordt, zal de ondersteuning vanuit het Agentschap Opgroeien worden overgeheveld naar het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (het VAPH). Meerderjarigen vallen dan soms onder het systeem van de Persoonsvolgende Financiering (PVF), dat we uitgebreid belichten. We kijken wat er mogelijk is vanuit de Federale overheidsdienst sociale zekerheid. Tot slot bespreken we welke vormen van hulp en ondersteuning bestaan voor zowel minderjarigen als meerderjarigen zoals rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en de zorgbudgetten vanuit de Vlaamse sociale bescherming. Na dit overzicht is het mogelijk een persoonlijke afspraak te maken om je eigen situatie te laten bekijken

Inschrijven via

Organisator

Gemeente en OCMW Kapellen

Spreker : Dito vzw

 

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 6 juni 2024van 19.30 tot 21.30 uur
LDC ‘t Bruggeske, Bruggeske 4, 2950 Kapellen

e-mail : bruggeske@kapellen.be,  of via de balie van het dienstencentrum of

Tel : 03 670 28 03

Infosessie : Bewindvoering en zorgvolmacht

Om het even welk moment kan je in een situatie belanden waarbij je niet (meer) in staat bent om je eigen vermogen te beheren of om de juiste beslissingen op persoonlijk vlak te nemen. In het burgerlijk recht is daarom voorzien dat de vrederechter een bewindvoerder kan aanstellen die wilsonbekwame personen beschermt door hen bij te staan of door de noodzakelijke handelingen van het dagelijks leven over te nemen en in hun plaats uit te voeren.
Je kunt echter vermijden dat de vrederechter moet tussenkomen door vooraf reeds een beslissing te nemen over wie je vermogen mag beheren als jij dit niet meer kan. Dat kan je doen via een zorgvolmacht.
Tijdens deze infosessie krijg je informatie over zowel de zorgvolmacht als de principes rond bewindvoering.

Organisator

Gemeente en OCMW Kapellen

Spreker : Liever Thuis LM

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 18 juni 2024 van 19.30 tot 21.30 uur
LDC Ter Wezel, Achter d’Hoven 65, 2990 Wuustwezel

e-mail : ldcterwezel@wuustwezel.be,  via de balie van het dienstencentrum of 

Tel : 03 667 61 58

Praatmoment : Draagkracht en draaglast

Zorgen voor iemand vraagt veel van iemand. Op deze vorming staan we stil bij de draagkracht en draaglast van mantelzorgers. Hoe zorg je ervoor dat de zorg haalbaar blijft en hoe zorg je voor jezelf? We overlopen tal van diensten en mogelijke hulpmiddelen die je daarbij kunnen ondersteunen.

Organisator

Gemeente en OCMW Kapellen

Spreker : Steunpunt Mantelzorg

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 23 april 2024 van 19.30 tot 21.30 uur
LDC De Essentie – Moerkantsebaan 81, 2910 Essen

e-mail : essentie@zusters-berlaar.be of 

Tel : 03 667 22 60

 

 

Infosessie : Online zorgdossier

De laatste jaren zijn er heel wat digitale projecten uitgerold rond de medische informatie van burgers. Denken we maar aan de informatie over vaccinaties, het globaal medisch dossier bij de huisarts, het medicatieschema… Sinds kort kan iedereen die beschikt over internettoegang zijn eigen medische gegevens zelf raadplegen via een beveiligde website.

Tijdens deze infosessie bekijken we in het eerste deel welke gegevens er allemaal digitaal beschikbaar zijn en wat de meerwaarde hiervan is voor zorgverleners, patiënten en mantelzorgers. Na de pauze bekijken we welke informatie er beschikbaar is op de beveiligde website ‘Mijn gezondheid’ en hoe deze gegevens geraadpleegd kunnen worden. Afrondend bekijken we ook nog enkele andere nuttige websites over zorg en gezondheid.

Inschrijven via

Organisator

Gemeente en OCMW Kapellen

Spreker : Liever Thuis LM

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 12 maart 2024 van 19.30 tot 21.30 uur
LDC ‘t Gasthuis, Nollekensstraat, 2910 Essen

e-mail : gasthuis@essen.be of 

Tel : 03 663 69 04