Infosessie : Wegwijs in zorgplanning (wilsverklaringen)

Tijdens deze infosessie staan we stil bij een aantal thema’s rond het levenseinde: de bestaande wilsverklaringen en het belang van het aanduiden van een vertrouwenspersoon, vertegenwoordiger en bewindvoerder. We behandelen ook onderwerpen als de zorgvolmacht en het belang van tijdige zorgplanning.

Inschrijven via

Organisator

Gemeente en OCMW Kapellen

Spreker : Coponcho

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) maandag 19 februari 2024 van 14.00 tot 16.00 uur
LDC ‘t Bruggeske, Bruggeske 4, 2950 Kapellen

e-mail : bruggeske@kapellen.be,  of via de balie van het dienstencentrum of

Tel : 03 670 28 03

Praatmoment : Gedeelde zorg

Gedeelde last is halve last. Het delen van de zorg met andere mantelzorgers en/of hulpverleners verhoogt ook de veerkracht van mantelzorgers. Tijdens dit praatmoment wordt stilgestaan bij de verschillende zorgstrategieën van mantelzorgers, de voordelen en aandachtpunten van gedeelde zorg.

Organisator

Gemeente en OCMW Kapellen

Spreker : Mantelzorgnetwerk

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 23 januari 2024 van 19.30 tot 21.30 uur
LDC De Groten Uitleg, Kerkeneind 20, 2920 Kalmthout

e-mail : dienstencentrum@kalmthout.be of 

Tel : 03 376 44 30

 

Praatmoment : Samen en toch alleen

Wanneer je je nu en dan alleen voelt, is dit best oké. Meer nog, eens alleen zijn kan deugd doen! Maar wanneer deze gevoelens van het
alleen-zijn aanhouden, kan dit wel zwaar doorwegen.
Vanuit een grote betrokkenheid denk, doe en voel je als mantelzorger vooral in functie van de naaste voor wie je zorgt. Hierdoor heb je nog weinig tijd en ruimte voor jezelf. Daarnaast ben je dikwijls gebonden aan huis en ook je vrienden en kennissen komen veelal minder langs.

Wil je uit dit sociaal isolement komen, maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Tijdens dit ontmoetingsmoment is er ruimte om
ervaringen te delen en je zal merken dat je niet alleen bent met deze gevoelens. Je krijgt wat achtergrond over de gevolgen van eenzaamheid en hoe je deze kan (h)erkennen.

Organisator

Gemeente en OCMW Kapellen

Spreker : Samana

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) maandag 25 september 2023 van 14.00 tot 16.00 uur
LDC Vesalius, Prins Kavellei 77, Brasschaat

e-mail : ldc.vesalius@brasschaat.be

Tel : 03 650 25 72.

Mantelzorgcafé : Vroegtijdige zorgplanning: afspraken maken en wilsverklaringen

Tijdens deze infosessie hebben we het over financiële afspraken maken in de zorg,
bewindvoering, vroegtijdige zorgplanning en de voorbereiding van een opname in een
woonzorgcentrum.

Inschrijven via

Organisator

Mantelzorgcafé LDC De Welle

Kostprijs: € 1 voor deelname aan het mantelzorgcafé (koffie, thee of water inbegrepen)

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) vrijdag 15 december 2023 om 14.00 tot 16.00 uur

Mantelzorgcafé LDC De Welle, Koevliet 3

e-mail : debron@zele.be

Tel : 052 45 68 51

Een apotheek is meer dan een plek waar je medicatie koopt.

Ondersteuning van apotheker bij mensen met dementie en hun mantelzorger(s).

Bij de apotheker kunnen patiënten altijd terecht voor advies en een vertrouwelijk gesprek, zelfs over de meest gevoelige problemen. Het VAN (Vlaams Apothekers Netwerk) en partners blijven zich inzetten om deze rol te verbreden en te begeleiden, zoals bij mensen met dementie en hun mantelzorger(s). Ze vragen hiervoor meer ruimte bij het beleid.

De voorbije 3 jaren werkte het VAN samen met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen aan een project dat de vaardigheden van apothekers versterkte bij de zorg voor personen met dementie. De resultaten van het project waren positief. Daarom vraagt het VAN-netwerk meer aandacht en ondersteuning vanuit het beleid met een nota met beleidsaanbevelingen. Steunpunt Mantelzorg staat achter de aanbevelingen, zeker waar die pleiten voor betere ondersteuning van mantelzorgers van personen met dementie. Concreet gaat het over de volgende aanbevelingen:

  • De huisapotheker is uniek geplaatst om mensen met dementie op te volgen, door het regelmatige contact met hen en hun mantelzorgers. Ze kunnen bijvoorbeeld het medicatieschema onder de loep nemen en kijken naar de effecten van de medicatie, de mogelijke interacties en nevenwerkingen. VAN benadrukt de rol van mantelzorgers hierbij, en het belang van dialoog tussen mantelzorgers en de apotheker. Mantelzorgers weten als geen ander welke effecten de medicatie heeft op de specifieke patiënt. Door naar elkaar te luisteren kan medicatie beter afgestemd worden op de specifieke situatie van de patiënt.
  • Zorg moet zoveel mogelijk op maat zijn van de persoon met dementie en zijn mantelzorger(s). Flexibele zorg maakt dat de druk op mantelzorgers en de omgeving van de persoon met dementie vermindert. Apothekers kunnen hierop inspelen door thuislevering van medicatie te voorzien, zodat de mantelzorger geen extra verplaatsing moet maken. Daarom vraagt VAN om een online reservatietool te ontwikkelen en financiering die thuisleveringen mogelijk maakt. Maar zorg op maat gaat ook verder dan dat. Daarom vraag het Netwerk ook ondersteuning op maat voor mantelzorgers en mensen met dementie, over de grenzen van instellingen (woonzorgcentra, ziekenhuizen, ziekenfondsen, …) heen.
  • Het VAN-netwerk onderstreept het belang van betere samenwerking tussen verschillende zorgverleners, maar ook met de mantelzorger.
  • De huisapotheker kan de overgang van het ziekenhuis naar huis (en omgekeerd) vergemakkelijken door informatie te geven over medicatie en zijn kennis te delen over de specifieke situatie van de persoon met dementie en zijn mantelzorger. Soms worden gegevens niet goed doorgegeven. Het is dan vaak een zoektocht voor de mantelzorger om de juiste info op de juiste plek te krijgen. De apotheker kan hierbij ondersteunen en gegevensdeling faciliteren.

Meer weten over het Vlaams Apothekers Netwerk? Lees hier meer. Bij vragen kan je ook rechtstreeks contact opnemen met Hilde Deneyer, directeur van het Vlaams Apothekers Netwerk via hilde.deneyer@vlaamsapothekersnetwerk.be of 0476 77 78 28