Premie via de zorgkas

Via de zorgkas kan je recht hebben op 3 premies:

Elke premie heeft zijn eigen voorwaarden.

Daarnaast kan je via de zorgkas ook recht hebben op tegemoetkomingen bij mobiliteitshulpmiddelen.

Wat is het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden?

 • Een vast bedrag van 135 euro in de maand.
 • Komt toe aan de persoon voor wie je zorgt, niet aan de mantelzorger.
 • Is ook bekend onder de oude naam: de zorgverzekering.

Voorwaarden

Of je recht hebt op een premie hangt af van een aantal voorwaarden.

Hoe verloopt de aanvraag?

Woont de persoon voor wie je zorgt nog thuis?

 • Maak een afspraak bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds (gratis).
 • Een maatschappelijk werker komt vervolgens op huisbezoek en maakt een meting op van de zorgzwaarte van de persoon voor wie je zorgt.
 • Via die meting beslist je zorgkas of de persoon voor wie je zorgt recht heeft op de premie of niet.

Woont de persoon voor wie je zorgt in een woonzorgcentrum, een rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis?

 • Vraag een verblijfsattest aan en dien dit in bij je zorgkas.
 • Tip: maak een afspraak met de sociale dienst van het woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis en bekijk wat er al geregeld is en wat nog moet gebeuren.

Hoe verloopt de meting?

Via een vragenlijst over de zelfstandigheid van de persoon voor wie je zorgt, maakt de maatschappelijk werker een scorelijst op van de zorgzwaarte. Voorbeelden van vragen zijn: kan de persoon zelfstandig strijken? Kan de persoon dit nog zittend doen?

Onze tips

 • Wees als mantelzorger aanwezig bij het huisbezoek. Je zorgvrager is misschien te trots of voelt zich te verlegen om de werkelijke noden en zorgen te vertellen aan een vreemde persoon.
 • Beantwoord de vragen zo realistisch mogelijk. Is de persoon voor wie je zorgt op het moment van het huisbezoek beter of helderder dan anders? Leg dan uit dat het gaat over een momentopname of verplaats de afspraak.
 • Hou medische attesten bij de hand. Dit is geen noodzaak vanuit de procedure, maar het kan je helpen om de situatie uit te leggen.
 • Ben je niet akkoord met de beslissing van de zorgkas? Je kan protest aantekenen.

Wat is het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood?

 • Een variabel bedrag afhankelijk van je (gezins)inkomsten, gezinssamenstelling en gezondheidstoestand.
 • Een budget voor 65’ers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.
 • Komt toe aan de persoon voor wie je zorgt, niet aan de mantelzorger.
 • Is ook bekend onder de oude naam: tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB).

Voorwaarden?

Of je recht hebt op een premie hangt af van een aantal voorwaarden.

Hoe verloopt de aanvraag?

Er bestaan 2  manieren om de aanvraag in te dienen:

 • Je doet dit online. Je hebt een elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer nodig en je moet je pincode kennen.
 • Je maakt een afspraak bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds (gratis). Zij vullen het samen met jou in. Breng zeker je elektronische identiteitskaart (eID), je pincode en je bankgegevens mee. Licht hen in over wie je huisarts is.

Hoe verloopt de procedure?

De zorgkas gaat na of je recht hebt op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Zij zoekt uit of je situatie overeenstemt met de voorwaarden. Tijdens de procedure kunnen ze contact opnemen voor bijkomende financiële of administratieve vragen.

Onze tips

 • Licht de huisarts in van de persoon voor wie je zorgt. Zo is zij of hij al op de hoogte dat er contact zal volgen met vragen over je gezondheidstoestand.

Wat is het zorgbudget voor personen met een handicap?

 • Een vast bedrag van 300 euro in de maand.
 • Een budget voor mensen met een erkende handicap die aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 • Komt toe aan de persoon voor wie je zorgt, niet aan de mantelzorger.
 • Is ook bekend onder de oude naam: basisondersteuningsbudget (BOB).

Voorwaarden?

Of je recht hebt op een premie hangt af van een aantal voorwaarden.

Hoe verloopt de aanvraag?

Het zorgbudget voor personen met een handicap komt automatisch toe. Je hoeft zelf geen aanvraag te doen.

Tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmidelen

s de persoon voor wie je zorgt niet meer goed te been? De Vlaamse sociale bescherming komt voor een groot stuk tussen in de kosten:

 • bij de aankoop of de huur van een mobiliteitshulpmiddel
 • voor het onderhoud en de herstellingen van dat hulpmiddel.

Wat zijn de voorwaarden?

Of je recht hebt op de tegemoetkoming hangt af van een aantal voorwaarden.

Hoe moet ik het aanvragen?

Om een mobiliteitshulpmiddel aan te vragen, doorloop je een aantal stappen.

Welke mobiliteitshulpmiddelen kan ik aanvragen?

De verstrekker (bandagist) bij wie je een mobiliteitshulpmiddel gaat halen, kan je verschillende types mobiliteitshulpmiddelenvoorstellen.

Meer weten?