Verslag: Kom op adem 2023

Dit was 'Kom op adem'.

Op 24 juni organiseerde Steunpunt Mantelzorg het event ‘Kom op adem’. Het event vond plaats in de de prachtige bibliotheek ‘Het Predikheren’ te Mechelen. Het event verwelkomde opnieuw heel wat jonge en oudere mantelzorgers met als doel ze een welverdiende adempauze te geven.

De aandacht die ik als mantelzorger kreeg, de informatie over wat mantelzorg betekent, het lekker en gezond eten, het deed deugd! Daarom alleen al kom ik volgend jaar opnieuw.

Er stonden twee lezingen op het programma. De eerste werd verzorgd door docent en onderzoekster Lieve Van Nieuwenhuysen (Thomas More Hogeschool). Ze gaf een boeiende lezing over haar onderzoek dat focuste op het in kaart brengen van mantelzorgers en waarbij specifiek gekeken werd naar de behoeften en noden die mantelzorgers ervaren. In haar presentatie maakte ze duidelijk dat er nog heel wat kansen liggen om mantelzorgers, jong en iets ouder, beter te ondersteunen:

Enkele bevindingen:

  • Door de vergrijzing en vermaatschappelijking zal het aantal mantelzorgers alleen maar blijven groeien.
  • Steeds meer mantelzorgers zijn op zoek naar een leefbare balans tussen welbevinden en zorglast.
  • Er blijven moeilijkheden bij het zoeken, vinden en aanvragen van professionele en informele hulp, door o.a. gebrek aan kennis, middelen, weerstand van de zorgvrager én mantelzorger.

De tweede lezing werd gegeven door Ann Peuteman en Greta Vandeborne. Via verhalen vertelden ze over de negatieve vooroordelen waarmee ouderen vaak mee geconfronteerd worden.

Enkele bevindingen:

  • ‘Ouderen zijn vaak zwak en afhankelijk van anderen’. Deze uitspraak leidt tot een gebrek aan respect en waardering. Terwijl ouderen net veerkrachtig en een schat aan levenservaringen hebben.
  • ‘Ouderen dragen niet bij aan de maatschappij’. Deze uitspraak leidt tot uitsluiting van ouderen terwijl velen van hen wel actief en vaak betrokken zijn bij bv. vrijwilligerswerk, mantelzorg…
  • ‘Ouderen zijn online niet mee’. Dit zorgt voor nog meer uitsluiting. Terwijl ouderen vaak veel interesse hebben in het aanleren van digitale mogelijkheden.

Het bestrijden van deze vooroordelen is belangrijk om een meer inclusievere samenleving te creëren waarin ouderen volledig worden gewaardeerd en gerespecteerd.

Na de lezingen was het tijd voor ontspanning en plezier. De deelnemers konden genieten van een heerlijke lunch, waarbij ze de gelegenheid hadden om met elkaar in contact te komen en ervaringen uit te wisselen. Dat zorgde voor een gevoel van verbondenheid tussen de mantelzorgers.

Vervolgens waren er diverse workshops. Een workshops yoga, waarmee de mantelzorgers de kans kregen om tot rust te komen. Een praatgroep over lichtpuntjes bood een veilige ruimte waar mantelzorgers hun emoties en ervaringen konden delen. En tot slot was er een boeiende rondleiding met gids in het ‘Het Predikheren’. Deze rondleiding bood niet alleen een cultureel uitje, maar gaf de mantelzorgers ook de kans om elkaar op een leuke manier te leren kennen en terwijl genieten van de architecturale parel dat ‘Het Predikheren’ is.

Het event ‘Kom op adem’ was een succes en gaf mantelzorgers een waardevolle dag vol informatie, ontspanning en ontmoeting. Het gaf hen de erkenning die ze verdienen en gaf hen de gelegenheid om even aan zichzelf te denken.

Tot volgend jaar?!

‘Probeer verder te doen zoals jullie bezig zijn, dit event is echt een meerwaarde voor mantelzorgers’