De Warmste Week zet in op jonge mantelzorgers!

Aftellen naar de Warmste Week!

We kijken vol verwachting uit naar De Warmste Week (18 tot 24 december). Dit jaar staat het evenement in het teken van een thema dat ons nauw aan het hart ligt, namelijk: ‘Opgroeien zonder zorgen’. We geloven dat elke jongere recht heeft op een zorgeloze jeugd, vol kansen en de vrijheid om te spelen, te lachen, te experimenteren en te groeien. Dit thema is actueler dan ooit en benadrukt het belang van een zorgeloze jeugd voor onze toekomst.

Het geld dat tijdens De Warmste Week wordt ingezameld, zal worden verdeeld onder 287 projecten die zich inzetten voor kinderen en jongeren. Dit jaar is er ook een project van Steunpunt Mantelzorg bij, wat aantoont hoe belangrijk het is om jonge mantelzorgers te ondersteunen in hun vaak zware taken. Ook onze samenwerkingspartner  i-mens heeft een project beet.

Project Steunpunt Mantelzorg: 
Een ontspannend en informatief evenement voor jonge mantelzorgers tot 25 jaar.

Via het ingezamelde geld willen we een duurzaam evenement organiseren met als doel, jonge mantelzorgers, samen te brengen, te erkennen en ondersteunen, hun info te bieden of mogelijkheden aan te bieden om te ontspannen. Op het evenement voorzien we verschillende workshops (van vlogs maken tot slam poetry) en activiteiten doorheen de dag (expo’s, silent disco, live podcasts, optredens…), die ook inzetten op het versterken van hun veerkracht en zelfzorg.  

Celebrating young carers – evenement voor jonge mantelzorgers | Projecten | De Warmste Week

Project i-mens:
Muziektherapie voor kinderen om taal te geven aan negatieve ervaringen.

Jonge kinderen kunnen zich nog niet volledig uitdrukken via gesproken taal. Met de opbrengst van de Warmste Week wil i-mens creatieve ateliers organiseren. Door bijvoorbeeld muziekateliers geven we kinderen de mogelijkheid om taal te geven aan hun gevoelens, zorgen en beleving.
Ik krijg het wel gezegd! | Projecten | De Warmste Week

Nieuwe publicatie: “Troost bij verlies”

We hebben nieuws!

Dankzij de financiering van P&V ontwikkelden Coponcho en Steunpunt Mantelzorg een nieuw schrijf-doe-en denkboekje! “Troost bij verlies” is er voor mantelzorgers en hun naasten die geconfronteerd worden met rouw en verlies tijdens en na de zorg. Het boekje helpt inzicht te krijgen in het eigen rouwproces en het bevat waardevolle tips en hulplijnen om stappen vooruit te zetten naar herstel en het herontdekken van zin en betekenis. Daarnaast vind je er info over praktische regelingen na een overlijden.

Je kan als mantelzorger het boekje eenvoudig GRATIS aanvragen via deze link.
Je kan de boekjes telefonisch bestellen via 078 77 77 97 of via info@steunpuntmantelzorg.be.

Aan externe organisaties vragen we een bijdrage van € 1,5 per exemplaar.

Vaccinatie tegen covid – najaar 2023

Haal je gratis boostervaccin tegen het coronavirus.

De zomer zit er op en het herfstseizoen schiet uit haar startblokken. En wie herfst zegt, zegt ook het begin van nieuwe covidvaccinaties.  

Waarom dit najaar vaccineren tegen covid? 

Veel mensen lieten zich in het verleden al vaccineren tegen covid maar de bescherming blijft niet eeuwig sterk. Het neemt echter na een paar maanden af.  

Momenteel is covid opnieuw aan het rondgaan en men verwacht midden of eind oktober een piek aan covid-besmettingen. Daarom blijft vaccinatie aanbevolen voor iedereen van 65 jaar of ouder, personen in langdurige zorg, met een verzwakte weerstand of met bepaalde gezondheidsaandoeningen, zwangere vrouwen en alle personen werkzaam in de zorgsector in en buiten zorginstellingen. Vaccinatie wordt ook aanbevolen voor de huisgenoten van deze doelgroepen. Ook andere personen, buiten deze doelgroepen, kunnen zich laten vaccineren indien ze dit wensen. 

2 belangrijke redenen om je te vaccineren:

 • Vaccinatie tegen covid heeft als voornaamste doel om kwetsbare personen te beschermen tegen zware ziekte met ziekenhuisopname of overlijden. De vaccins tegen covid hebben al bewezen goede bescherming te bieden tegen zo’n zwaar ziekteverloop.
 • Naast individuele bescherming zorgt vaccinatie er ook voor dat minder mensen beroep moeten doen op hun arts of ziekenhuis. Hierdoor hebben zorgverleners, die het altijd druk hebben in het najaar, nog voldoende tijd om zorg te dragen voor mensen met andere zorgnoden.

Waar vaccineren tegen covid?

Je kan je laten vaccineren via je huisarts, apotheker of thuisverpleegkundige. Hierbij is het belangrijk om op voorhand je vaccinatiemoment vast te leggen. Sommige huisartspraktijken sturen een uitnodiging – via mail of telefoon – met meer info over het vaccin en om een afspraak vast te leggen. 

Werkgevers van zorgvoorzieningen kunnen de covidvaccinatie aanbieden via de arbeidsgeneeskundige dienst.

Ik wil het vaccin, wat moet ik doen?

1. Maak een afspraak:

Je krijgt van de overheid geen uitnodiging voor je vaccinatie. Je moet zelf een afspraak maken bij de locatie die je kiest:

 • Huisarts: bekijk de website van je huisarts of neem contact op met je huisarts voor meer info.
 • Apotheek: bekijk in welke apotheek je terecht kan op http://www.apotheek.be. Of neem contact op met je apotheek voor meer info.

2. Breng dit mee naar je afspraak

 • Je identiteitskaart.
 • Een mondmasker. Het dragen van een mondmasker is aangeraden op het moment van je afspraak.

Ben je woonachtig in stad Antwerpen (of districten), Borsbeek, Schoten, Stabroek of Wommelgem? Dan kan je je – gratis – laten vaccineren in het vaccinatiepunt in Kinepolis Antwerpen vanaf de week van 25 september. Een afspraak maak je via www.vaccovid.be

Wat is voor jou belangrijk?

Het komende jaar nemen we onze werking grondig onder de loep. Met als doel om jou, als jonge of iets oudere mantelzorger, beter te bereiken met info en ondersteuning die jij nodig hebt. 

Wil je, samen met andere mantelzorgers, mee nadenken over ons beleid? Vind je bijvoorbeeld dat we meer aandacht moeten vestigen op:

 • Economische aspecten: de onbetaalbaarheid van de professionele zorg?
 • Technologische aspecten: de digitalisering van de zorg?
 • Politieke aspecten: focus op meer politieke aandacht rond het thema mantelzorg?
 • Sociale aspecten zoals: de vergrijzing?
 • Ecologisch: de toekomstige woonvormen?

We gaan ook na wat jouw persoonlijke knelpunten zijn waarmee je worstelt, welke info je graag meer zou ontvangen…

Daarom organiseren we 2 focusgroepen (= groepsgesprekken) met verschillende mantelzorgers. Je hoeft niks voor te bereiden. Wij begeleiden de focusgroepen met enkele interactieve vragen. Terwijl kunnen jullie genieten van koffie en versnapering.

We organiseren 2 focusgroepen:

 • Op 17 oktober in Zwijnaarde van 10u tot 12u30 met aansluitend een broodjeslunch.
 • Op 31 oktober online van 10u tot 11

Heb je interesse om deel te nemen? Laat het ons weten via info@steunpuntmantelzorg.be of bel ons via: 078 77 77 

 

 

 

Weinig tijd voor ontspanning?

Het is allesbehalve eenvoudig om tijd vrij te maken voor jezelf wanneer je intensief zorgt voor iemand. Het kan zeker helpen om ontspanningsmomenten in je dagschema te plannen. We geven enkele tips waar je mee aan de slag kan:

1. Plan vooruit: neem iedere avond of bij de start van de dag, tijd om je ontspanningsmoment(en) van de komende dag in te plannen.  

2. Ontspanning is een belangrijk onderdeel van je dag. Tijd nemen voor jezelf zorgt voor meer productiviteit en heeft een positieve invloed op je algemeen welzijn. 

3. Kies activiteiten waar je echt van kan genieten: lezen, muziek luisteren, joggen, wandelen, tekenen, mediteren, koken…

4. Vermijd afleiding: zet je smartphone op vliegtuigstand, zet de televisie af, leg je laptop in de kast…

5. Automatische piloot uitzetten: gun jezelf de tijd om even niet aan je dagelijkse taken te denken.

6. Experimenteer: probeer nieuwe activiteiten die je nog nooit gedaan hebt en kijk welke voor jou het meest deugd doen.

7. Wees geduldig en realistisch: ontspanning is zeer persoonlijk. Vind de aanpak die het best bij jou past. Begin stap voor stap momenten in te plannen. Je kan beginnen met 15-30 minuten per dag en dit geleidelijk aan verlengen als je je comfortabel voelt.

Verslag: Kom op adem 2023

Dit was 'Kom op adem'.

Op 24 juni organiseerde Steunpunt Mantelzorg het event ‘Kom op adem’. Het event vond plaats in de de prachtige bibliotheek ‘Het Predikheren’ te Mechelen. Het event verwelkomde opnieuw heel wat jonge en oudere mantelzorgers met als doel ze een welverdiende adempauze te geven.

De aandacht die ik als mantelzorger kreeg, de informatie over wat mantelzorg betekent, het lekker en gezond eten, het deed deugd! Daarom alleen al kom ik volgend jaar opnieuw.

Er stonden twee lezingen op het programma. De eerste werd verzorgd door docent en onderzoekster Lieve Van Nieuwenhuysen (Thomas More Hogeschool). Ze gaf een boeiende lezing over haar onderzoek dat focuste op het in kaart brengen van mantelzorgers en waarbij specifiek gekeken werd naar de behoeften en noden die mantelzorgers ervaren. In haar presentatie maakte ze duidelijk dat er nog heel wat kansen liggen om mantelzorgers, jong en iets ouder, beter te ondersteunen:

Enkele bevindingen:

 • Door de vergrijzing en vermaatschappelijking zal het aantal mantelzorgers alleen maar blijven groeien.
 • Steeds meer mantelzorgers zijn op zoek naar een leefbare balans tussen welbevinden en zorglast.
 • Er blijven moeilijkheden bij het zoeken, vinden en aanvragen van professionele en informele hulp, door o.a. gebrek aan kennis, middelen, weerstand van de zorgvrager én mantelzorger.

De tweede lezing werd gegeven door Ann Peuteman en Greta Vandeborne. Via verhalen vertelden ze over de negatieve vooroordelen waarmee ouderen vaak mee geconfronteerd worden.

Enkele bevindingen:

 • ‘Ouderen zijn vaak zwak en afhankelijk van anderen’. Deze uitspraak leidt tot een gebrek aan respect en waardering. Terwijl ouderen net veerkrachtig en een schat aan levenservaringen hebben.
 • ‘Ouderen dragen niet bij aan de maatschappij’. Deze uitspraak leidt tot uitsluiting van ouderen terwijl velen van hen wel actief en vaak betrokken zijn bij bv. vrijwilligerswerk, mantelzorg…
 • ‘Ouderen zijn online niet mee’. Dit zorgt voor nog meer uitsluiting. Terwijl ouderen vaak veel interesse hebben in het aanleren van digitale mogelijkheden.

Het bestrijden van deze vooroordelen is belangrijk om een meer inclusievere samenleving te creëren waarin ouderen volledig worden gewaardeerd en gerespecteerd.

Na de lezingen was het tijd voor ontspanning en plezier. De deelnemers konden genieten van een heerlijke lunch, waarbij ze de gelegenheid hadden om met elkaar in contact te komen en ervaringen uit te wisselen. Dat zorgde voor een gevoel van verbondenheid tussen de mantelzorgers.

Vervolgens waren er diverse workshops. Een workshops yoga, waarmee de mantelzorgers de kans kregen om tot rust te komen. Een praatgroep over lichtpuntjes bood een veilige ruimte waar mantelzorgers hun emoties en ervaringen konden delen. En tot slot was er een boeiende rondleiding met gids in het ‘Het Predikheren’. Deze rondleiding bood niet alleen een cultureel uitje, maar gaf de mantelzorgers ook de kans om elkaar op een leuke manier te leren kennen en terwijl genieten van de architecturale parel dat ‘Het Predikheren’ is.

Het event ‘Kom op adem’ was een succes en gaf mantelzorgers een waardevolle dag vol informatie, ontspanning en ontmoeting. Het gaf hen de erkenning die ze verdienen en gaf hen de gelegenheid om even aan zichzelf te denken.

Tot volgend jaar?!

‘Probeer verder te doen zoals jullie bezig zijn, dit event is echt een meerwaarde voor mantelzorgers’

Knelpuntennota mantelzorgverenigingen

Elk jaar krijgen we de opdracht om, samen met de andere erkende mantelzorgverenigingen, een knelpuntennota op te stellen en te publiceren. Dit is een rapport waarin de belangrijkste en meest gesignaleerde problemen, aangegeven door mantelzorgers en zorgvragers, samengevat staan.

Hoe gaan we te werk?

We trachten via verschillende kanalen informatie te verzamelen. We gaan op zoek naar wat er leeft bij mantelzorgers (jong én oud) en wat de noden, wensen en problemen zijn. We verzamelen deze informatie via verschillende kanalen:

 • Via (online) vragenlijsten;
 • Via onze praatgroepen en infosessies (rechtstreeks contact met de mantelzorger/zorgvrager);
 • Via ons jaarlijks evenement: ‘Kom op adem’
 • Via focusgroepen: waarbij meerdere mantelzorgers samenkomen om over een bepaald thema binnen mantelzorg te praten;
 • Via onze telefoonlijn – 078 77 77 97: mantelzorgers (en zorgvragers, professionals…) kunnen ons elke werkdag bellen met vragen of bezorgdheden);
 • Via mail (info@steunpuntmantelzorg.be);
 • Via onze sociale media: facebook.com/steunpuntmantelzorg.be en www.instagram.com/steunpuntmantelzorg.be 
 • Via mantelzorgraden.

De belangrijkste en meest gesignaleerde problemen, aangehaald door mantelzorgers, hebben we onderverdeeld in verschillende thema’s:

1) Financiële ondersteuning
2) Mantelzorg en werk
3) Woonzorgcentrum en assistentiewoningen
4) Toenemend tekort aan zorgverstrekkers, welzijnswerkers en zorgpersoneel in de thuiszorg, woonzorgcentra en ziekenhuizen
5) Post-corona-stress bij mantelzorgers
6) Respijtzorg (tijd om te ontspannen)
7) Laagdrempelige psychologische ondersteuning (zelfzorg)
8) Jonge mantelzorgers (combinatie zorg-studeren)
9) Gezondheidsvaardigheden (gebruik van gezondheidsapps, digitalisering van diensten…)

Alle noden, wensen en problemen worden per thema uitgebreid beschreven in de knelpuntennota . Je kan het rapport via volgende link raadplegen:

Studeren en de zorgen voor een zus met een meervoudige beperking.

Jelle is een laatstejaarsstudent ergotherapie aan de HOGENT. Hij heeft een 29-jarige zus met een ernstige meervoudige beperking. De meervoudige beperking is een gevolg van een hersenontsteking twee weken na haar geboorte. Haar diagnose is spastische cerebrale parese. Volgens de dokters heeft ze een verstandelijke leeftijd van 1,5 jaar maar is ze wel zeer gelukkig. Jelle volgde eerst een opleiding Chemie. Dat bleek na een tijdje toch niks voor hem te zijn. Hij koos voor de opleiding ergotherapie en dat dankt hij grotendeels aan de zorg voor zijn zus.

Voel jij jezelf jonge mantelzorger?

‘Ik heb mezelf nooit als jonge mantelzorger gevoeld omdat mijn ouders er altijd voor gezorgd hebben dat ik een zo normaal mogelijk leven kan leiden. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik zaken heb laten vallen om voor mijn zus te zorgen. Ze verblijft door de week in een instelling, waardoor de zorgtaken alleen maar in het weekend opgenomen worden.

Zijn er specifieke zorgtaken die je opneemt voor je zus?

‘Sinds kort neem ik wel meer en meer zorgtaken op mij. Mijn ouders worden ook een dagje ouder en krijgen vooral moeilijkheden bij het heffen en tillen van mijn zus. Mijn zus kan zichzelf niet verplaatsen waardoor mijn ouders haar altijd dragen. De laatste tijd neem ik dus deze taak meer op mij.

Ook als mijn ouders in het weekend niet thuis zijn, neem ik de zorgtaken op. Het gebeurt ook dat mijn ouders eens een weekend niet thuis zijn, dan zorg ik meestal ook voor haar. Dat kan gaan van eten geven tot haar verversen. Mijn ouders vragen het wel altijd eerst aan mij. Ze verplichten mij niet om het te doen. Mijn zus heeft 24 op 24 zorg nodig maar ze kan, in haar rolstoel, wel haar plan trekken (als er iemand bij is).’

Hoe ervaar jij het studeren in combinatie met de zorgtaken die je opneemt voor je zus?

‘Tijdens mijn examens, in mijn eerste jaar chemie, heeft mijn zus een ernstige longontsteking gekregen die haar bijna fataal werd. Tijdens de examenperiode heeft deze situatie heel hard in mijn hoofd zitten spelen. Vanaf dat ik kon ging ik ook naar huis om zo snel als mogelijk naar het ziekenhuis te gaan. Dit ten koste van mijn studeertijd.

Nog niet zo lang geleden heeft ze ook haar been gebroken. Voor de meeste mensen klinkt dat misschien banaal, want het is maar een been breken, maar voor haar was dat best een moeilijk situatie. Ze heeft poreuze botten. Hierdoor groeien deze niet snel terug aan elkaar. Ze had meer hulp nodig en hierdoor heb ik ook enkele deadlines voor mijn bachelorproef niet kunnen halen. Als er iets is met mijn zus dan is al de rest bijzaak voor mij. Ik wil het beste voor mijn zus.

Vind je dat er voldoende ondersteuning is vanuit het onderwijs om jonge mantelzorgers te ondersteunen?

‘Omdat ik zelf in een zorgrichting zit, vind ik dat er toch wel wat aandacht gespendeerd wordt aan studerende mantelzorgers. Mede omdat het tijdens de lessen ook besproken wordt.

Maar stel dat ik verder studeerde in de richting chemie, dan zou ik waarschijnlijk nog nooit iets gehoord hebben over studerende mantelzorgers. Volgens mij besteden opleiding, die niet aan een gezondheidssector verbonden zijn, weinig tot geen aandacht aan studerende mantelzorgers.

Ik weet zeker dat de docenten uit onze school weten wat het is om als studerende mantelzorger door het leven te gaan. Ze zijn volgens mij ook bereid om te kijken waar ze de studerende mantelzorgers kunnen ondersteunen of doorverwijzen.’

Is het voor jou moeilijk om met medestudenten/docenten te praten over je thuissituatie?

Ik ben daar zeer open in. Ik heb geen moeilijkheden om over mantelzorg of mijn mantelzorgsituatie te praten. In onze opleiding ergotherapie is daar ook de ruimte voor. Zowel met medestudenten als docenten. We krijgen hierover les en dit verkleint natuurlijk de drempel om het thema aan te kaarten. Maar er zijn altijd wel mensen die niet zo mondig zijn en daar niet graag over babbelen. En zolang ze hun situatie onder controle (denken te) hebben, zullen ze daar ook niks over zeggen.’

Wat zou je vinden van een mantelzorgstatuut?

‘Ik denk dat dit zeker zeer interessant kan zijn voor studenten die zeer intensief mantelzorgtaken verlenen. Ik denk dat het voor sommige personen wel handig is om zo’n statuut te krijgen. Als ze hierdoor meer flexibiliteit hebben om voor iemand te zorgen, dan zeker. Maar ik ben bang dat er ook mensen zijn die misschien misbruik zouden maken van het statuut. Want hoe ga je zoiets opvolgen?

Het is volgens mij belangrijk om studenten eerst te leren kennis maken met het begrip mantelzorg. Heel veel studenten nemen ‘gewoon’ mantelzorgtaken op zich, zonder daar echt bij na te denken en de link te leggen met (studerende) mantelzorger.’

————————————

Wil je zelf ook je verhaal vertellen?
Stuur ons dan een berichtje naar info@steunpuntmantelzorg.be, 078 77 77 97 of stuur een berichtje via onze socials!

Ga aan de slag met deze zelfmassagetechnieken!

Geniet met volle teugen van je ontspannende massage!

Namasté 🙏

We werken altijd in de richting van het hart. Start onderaan het lichaam en werk stelselmatig naar boven toe. Drink voldoende water na een massage. Je maakt het lichaam makkelijker om afvalstoffen af te voeren.

Techniek 1: wek energie op
Maak een vuist of een kommetje met de handen en klop zachtjes het lichaam wakker. Start bij de voeten en herhaal de beweging 3 maal per onderdeel:

 • Voeten;
 • Kuiten;
 • Schenen;
 • Dijen: voorzijde, achterzijde, binnenzijde en buitenzijde;
 • Zitvlak;
 • Rug, nek en schouders;
 • Buik en borstkas;
 • Gelaat: gebruik hiervoor enkel de vingertoppen en tik je zachtjes op het hele gelaat.

Techniek 2: ontspant en is gebaseerd op een klassieke relaxatiemassage

In deze techniek maak je gebruik van je hele hand. Herhaal iedere beweging minstens 3 maal. In deze techniek gebruik je beide handen tegelijkertijd. De ene hand volgt de andere in de bewegingen.

 • Warm je handen voldoende op. Laat er eventueel warm water overlopen voor je start. Gebruik olie om deze massage uit te voeren. Eender welke olie mag. Amandelolie is bijvoorbeeld heel populair. Voeg er enkele druppels essentiële olie van je keuze aan toe. Zelf gebruik ik lavendel of citroenmelisse. Mijn persoonlijke favoriet is een droge olie van Rituals: the ritual of Hammam.
 • Na de massage kan je douchen zonder zeep en spoel je enkel het lichaam af. Nadien goed droog wrijven met een handdoek. Je wrijft de resterende olie verder in het lichaam. Heerlijk hydraterend.
 • Je start de massage opnieuw onderaan het lichaam. Je mag best kracht gebruiken in deze massage om diep in de spieren te werken. Start altijd zacht en maak de beweging intenser al naargelang de massage vordert.
 • Eindig de massage van ieder lichaamsonderdeel met zachte strijkbewegingen. Gebruik zoveel druk als je lichaam toelaat.

Voeten

 • Plaats je vingers tussen je tenen en draai zachte cirkels met je tenen in beide richtingen. Alternatief: grijp je tenen vast met de hand en draai zachte cirkels.
 • Plaats dan beide handen rond je voet en trek met beide duimen lijntjes van de basis tussen de tenen richting enkel. Draai de voet om en herhaal de beweging op de voetzool. Neem aan deze zijde ook de buiten- en binnenzijden van de voet mee.
 • Gebruik dan beide handen en masseer zacht de hele voet.
 • Wees voorzichtig op voeten die in olie zijn gehuld.

Achillespees

 • Start de wrijfbeweging onderaan de hiel en wrijf zachtjes naar boven toe langsheen de achillespees. Hiervoor gebruik je niet de hele hand, enkel de vingertoppen. Je ‘grijpt’ de achillespees vast.

Kuiten

 • Begin de wrijfbeweging onderaan de kuit en werk naar boven toe tot helemaal in de knieplooi.
 • Kneed de kuitspier in dezelfde richting. (Denk aan de beweging die je maakt om brood te kneden.)
 • Splits de kuitspier. Voor deze beweging grijp je de kuit vast met beide handen onderaan. Je plaatst de vingertoppen in het midden en glijdt naar boven tot in de knieplooi.
 • Eindig met de wrijfbeweging waarmee je bent gestart.

Bovenbenen

 • Masseer hier zowel voor-, achter-, binnen- en buitenzijde met dezelfde technieken.
 • Je start met een wrijfbeweging aan de knie tot helemaal in de lies. Ga helemaal tot in de lies of tot de heup. Je kan afvalstoffen losmaken. Het is belangrijk dat je ze afvoert tot in de lies waar de lymfeklieren zich bevinden.
 • Gebruik nadien de kneedbeweging.

Rugzijde

 • Plaats een bal tegen de muur en rol er zachtjes de rug tegenaan. Start aan de onderzijde van de rug en rol naar boven toe.

Buik

 • Maak cirkelbeweging met beide handen in wijzerzin. Besteed extra aandacht aan de richting van de beweging.
 • Je volgt hiermee de peristaltiek (beweging) van de darmen.
 • Start linksboven en wrijf naar links, ga verder en volg de onderbuik naar rechts toe. Op dit stuk mag je extra druk zetten.
 • Van zodra je handen aan rechterzijde zijn, verlicht je de druk en volg je de beweging verder naar de bovenzijde van de buik toe.

Armen

 • Start met wrijfbeweging aan de pols en werk naar schouder en oksel toe. Vervolg ook hier met een kneedbeweging in dezelfde richting. Voer goed af richting je oksel.
 • Pas de technieken toe op zowel de onder als bovenzijde van de armen.
 • Vermijd druk op de ellebogen.

Schouder en nek

 • Start de wrijfbeweging aan de schouder en werk langs de nek toe naar de ‘knobbel’ van de schedel en eventueel er lichtjes over.
 • Vervolg met de kneedbeweging in dezelfde richting.

Gelaat

 • Start met de vingertoppen in het midden van het voorhoofd. Wrijf langsheen het voorhoofd tot aan de slapen.
 • Volg dan de lijn van de wenkbrauwen van de plek tussen de wenkbrauwen tot aan de slapen.
 • Maak dan zachte knijpbewegingen in de wenkbrauwen waarbij je ze losjes van de schedel trekt.
 • Je werkt in dezelfde richting.
 • Plaats de vingers aan de binnenzijde van de ogen en volg de rand van de oogkas onderaan de ogen tot aan de slapen.
 • Plaats de vingers aan de basis van de neus en volg de randen van de neus naar de plek tussen de wenkbrauwen, vervolg daar op de lijn langs de wenkbrauwen tot aan de slapen.
 • Plaats de vingers boven de bovenlip en volg de lijn onder de wangen tot aan de oren.
 • Plaats de vingers onder de onderlip en volg de kaaklijn tot aan de oren.
 • Wrijf over de oren en dan eens over het hele gelaat met vlakke handen.

Dit document werd geschreven door Wendy Heyman (Yoga met Wendy)

Contact: yogametwendy@gmail.com of 0477 65 92 02

Juliette Van Espen: mijn gedicht over dementie

ELEGIE.

Het doet zo’n pijn
als we samen zijn
en je me niet meer kent,
of niet weet wie of waar je bent.

Dat maakt me zo triest en machteloos boos
en dan word ik soms zo wanhopig moedeloos.
Want jij bent jij niet meer
en dat doet zo’n zeer.

Je loopt aarzelend en krom.
Je vindt jezelf dom,
omdat er vanalles niet meer gaat,
en dan word je kwaad.

Het is alsof die vreselijke dementie
je heeft verplaatst in een andere dimensie.
Twee werelden die elkaar soms nog raken
en waar we dan weer even contact kunnen maken.

Al is het maar een enkele keer.
Dan ben ik zo blij want je kent me weer.
En plots kom je met een grap, een lach
of een gevatte kwinkslag

Dan zie ik jou weer helemaal in je ogen
en dat doet telkens mijn tranen weer drogen.
Want ik weet dat je me graag ziet,
al weet je het zo dikwijls zélf niet.

Maar plots lijkt het of ik in je ogen verander
en dan zie je ineens een ander
en loop je weer verward rond, op zoek….
door die verdomde Lewy Body vloek

Maar je weet dat ik nog altijd van je hou,
en dat zo lang er nog en stukje in zit van jou
ik je nooit helemaal kan en zal wegdoen,
want dat heb ik je beloofd toen !

Al hebben we nu nog elkaar,
toch weegt de eenzaamheid soms zò zwaar.
Dan ween ik nog maar eens de ogen uit m’n kop.
En krabbel daarna gewoon terug rechtop…..

Ik mis je zo….