De Warmste Week zet in op jonge mantelzorgers!

Aftellen naar de Warmste Week!

We kijken vol verwachting uit naar De Warmste Week (18 tot 24 december). Dit jaar staat het evenement in het teken van een thema dat ons nauw aan het hart ligt, namelijk: ‘Opgroeien zonder zorgen’. We geloven dat elke jongere recht heeft op een zorgeloze jeugd, vol kansen en de vrijheid om te spelen, te lachen, te experimenteren en te groeien. Dit thema is actueler dan ooit en benadrukt het belang van een zorgeloze jeugd voor onze toekomst.

Het geld dat tijdens De Warmste Week wordt ingezameld, zal worden verdeeld onder 287 projecten die zich inzetten voor kinderen en jongeren. Dit jaar is er ook een project van Steunpunt Mantelzorg bij, wat aantoont hoe belangrijk het is om jonge mantelzorgers te ondersteunen in hun vaak zware taken. Ook onze samenwerkingspartner  i-mens heeft een project beet.

Project Steunpunt Mantelzorg: 
Een ontspannend en informatief evenement voor jonge mantelzorgers tot 25 jaar.

Via het ingezamelde geld willen we een duurzaam evenement organiseren met als doel, jonge mantelzorgers, samen te brengen, te erkennen en ondersteunen, hun info te bieden of mogelijkheden aan te bieden om te ontspannen. Op het evenement voorzien we verschillende workshops (van vlogs maken tot slam poetry) en activiteiten doorheen de dag (expo’s, silent disco, live podcasts, optredens…), die ook inzetten op het versterken van hun veerkracht en zelfzorg.  

Celebrating young carers – evenement voor jonge mantelzorgers | Projecten | De Warmste Week

Project i-mens:
Muziektherapie voor kinderen om taal te geven aan negatieve ervaringen.

Jonge kinderen kunnen zich nog niet volledig uitdrukken via gesproken taal. Met de opbrengst van de Warmste Week wil i-mens creatieve ateliers organiseren. Door bijvoorbeeld muziekateliers geven we kinderen de mogelijkheid om taal te geven aan hun gevoelens, zorgen en beleving.
Ik krijg het wel gezegd! | Projecten | De Warmste Week