De Warmste Week zet in op jonge mantelzorgers!

Aftellen naar de Warmste Week!

We kijken vol verwachting uit naar De Warmste Week (18 tot 24 december). Dit jaar staat het evenement in het teken van een thema dat ons nauw aan het hart ligt, namelijk: ‘Opgroeien zonder zorgen’. We geloven dat elke jongere recht heeft op een zorgeloze jeugd, vol kansen en de vrijheid om te spelen, te lachen, te experimenteren en te groeien. Dit thema is actueler dan ooit en benadrukt het belang van een zorgeloze jeugd voor onze toekomst.

Het geld dat tijdens De Warmste Week wordt ingezameld, zal worden verdeeld onder 287 projecten die zich inzetten voor kinderen en jongeren. Dit jaar is er ook een project van Steunpunt Mantelzorg bij, wat aantoont hoe belangrijk het is om jonge mantelzorgers te ondersteunen in hun vaak zware taken. Ook onze samenwerkingspartner  i-mens heeft een project beet.

Project Steunpunt Mantelzorg: 
Een ontspannend en informatief evenement voor jonge mantelzorgers tot 25 jaar.

Via het ingezamelde geld willen we een duurzaam evenement organiseren met als doel, jonge mantelzorgers, samen te brengen, te erkennen en ondersteunen, hun info te bieden of mogelijkheden aan te bieden om te ontspannen. Op het evenement voorzien we verschillende workshops (van vlogs maken tot slam poetry) en activiteiten doorheen de dag (expo’s, silent disco, live podcasts, optredens…), die ook inzetten op het versterken van hun veerkracht en zelfzorg.  

Celebrating young carers – evenement voor jonge mantelzorgers | Projecten | De Warmste Week

Project i-mens:
Muziektherapie voor kinderen om taal te geven aan negatieve ervaringen.

Jonge kinderen kunnen zich nog niet volledig uitdrukken via gesproken taal. Met de opbrengst van de Warmste Week wil i-mens creatieve ateliers organiseren. Door bijvoorbeeld muziekateliers geven we kinderen de mogelijkheid om taal te geven aan hun gevoelens, zorgen en beleving.
Ik krijg het wel gezegd! | Projecten | De Warmste Week

Nieuwe publicatie: “Troost bij verlies”

We hebben nieuws!

Dankzij de financiering van P&V ontwikkelden Coponcho en Steunpunt Mantelzorg een nieuw schrijf-doe-en denkboekje! “Troost bij verlies” is er voor mantelzorgers en hun naasten die geconfronteerd worden met rouw en verlies tijdens en na de zorg. Het boekje helpt inzicht te krijgen in het eigen rouwproces en het bevat waardevolle tips en hulplijnen om stappen vooruit te zetten naar herstel en het herontdekken van zin en betekenis. Daarnaast vind je er info over praktische regelingen na een overlijden.

Je kan als mantelzorger het boekje eenvoudig GRATIS aanvragen via deze link.
Je kan de boekjes telefonisch bestellen via 078 77 77 97 of via info@steunpuntmantelzorg.be.

Aan externe organisaties vragen we een bijdrage van € 1,5 per exemplaar.

Vaccinatie tegen covid – najaar 2023

Haal je gratis boostervaccin tegen het coronavirus.

De zomer zit er op en het herfstseizoen schiet uit haar startblokken. En wie herfst zegt, zegt ook het begin van nieuwe covidvaccinaties.  

Waarom dit najaar vaccineren tegen covid? 

Veel mensen lieten zich in het verleden al vaccineren tegen covid maar de bescherming blijft niet eeuwig sterk. Het neemt echter na een paar maanden af.  

Momenteel is covid opnieuw aan het rondgaan en men verwacht midden of eind oktober een piek aan covid-besmettingen. Daarom blijft vaccinatie aanbevolen voor iedereen van 65 jaar of ouder, personen in langdurige zorg, met een verzwakte weerstand of met bepaalde gezondheidsaandoeningen, zwangere vrouwen en alle personen werkzaam in de zorgsector in en buiten zorginstellingen. Vaccinatie wordt ook aanbevolen voor de huisgenoten van deze doelgroepen. Ook andere personen, buiten deze doelgroepen, kunnen zich laten vaccineren indien ze dit wensen. 

2 belangrijke redenen om je te vaccineren:

 • Vaccinatie tegen covid heeft als voornaamste doel om kwetsbare personen te beschermen tegen zware ziekte met ziekenhuisopname of overlijden. De vaccins tegen covid hebben al bewezen goede bescherming te bieden tegen zo’n zwaar ziekteverloop.
 • Naast individuele bescherming zorgt vaccinatie er ook voor dat minder mensen beroep moeten doen op hun arts of ziekenhuis. Hierdoor hebben zorgverleners, die het altijd druk hebben in het najaar, nog voldoende tijd om zorg te dragen voor mensen met andere zorgnoden.

Waar vaccineren tegen covid?

Je kan je laten vaccineren via je huisarts, apotheker of thuisverpleegkundige. Hierbij is het belangrijk om op voorhand je vaccinatiemoment vast te leggen. Sommige huisartspraktijken sturen een uitnodiging – via mail of telefoon – met meer info over het vaccin en om een afspraak vast te leggen. 

Werkgevers van zorgvoorzieningen kunnen de covidvaccinatie aanbieden via de arbeidsgeneeskundige dienst.

Ik wil het vaccin, wat moet ik doen?

1. Maak een afspraak:

Je krijgt van de overheid geen uitnodiging voor je vaccinatie. Je moet zelf een afspraak maken bij de locatie die je kiest:

 • Huisarts: bekijk de website van je huisarts of neem contact op met je huisarts voor meer info.
 • Apotheek: bekijk in welke apotheek je terecht kan op http://www.apotheek.be. Of neem contact op met je apotheek voor meer info.

2. Breng dit mee naar je afspraak

 • Je identiteitskaart.
 • Een mondmasker. Het dragen van een mondmasker is aangeraden op het moment van je afspraak.

Ben je woonachtig in stad Antwerpen (of districten), Borsbeek, Schoten, Stabroek of Wommelgem? Dan kan je je – gratis – laten vaccineren in het vaccinatiepunt in Kinepolis Antwerpen vanaf de week van 25 september. Een afspraak maak je via www.vaccovid.be

Knelpuntennota mantelzorgverenigingen

Elk jaar krijgen we de opdracht om, samen met de andere erkende mantelzorgverenigingen, een knelpuntennota op te stellen en te publiceren. Dit is een rapport waarin de belangrijkste en meest gesignaleerde problemen, aangegeven door mantelzorgers en zorgvragers, samengevat staan.

Hoe gaan we te werk?

We trachten via verschillende kanalen informatie te verzamelen. We gaan op zoek naar wat er leeft bij mantelzorgers (jong én oud) en wat de noden, wensen en problemen zijn. We verzamelen deze informatie via verschillende kanalen:

 • Via (online) vragenlijsten;
 • Via onze praatgroepen en infosessies (rechtstreeks contact met de mantelzorger/zorgvrager);
 • Via ons jaarlijks evenement: ‘Kom op adem’
 • Via focusgroepen: waarbij meerdere mantelzorgers samenkomen om over een bepaald thema binnen mantelzorg te praten;
 • Via onze telefoonlijn – 078 77 77 97: mantelzorgers (en zorgvragers, professionals…) kunnen ons elke werkdag bellen met vragen of bezorgdheden);
 • Via mail (info@steunpuntmantelzorg.be);
 • Via onze sociale media: facebook.com/steunpuntmantelzorg.be en www.instagram.com/steunpuntmantelzorg.be 
 • Via mantelzorgraden.

De belangrijkste en meest gesignaleerde problemen, aangehaald door mantelzorgers, hebben we onderverdeeld in verschillende thema’s:

1) Financiële ondersteuning
2) Mantelzorg en werk
3) Woonzorgcentrum en assistentiewoningen
4) Toenemend tekort aan zorgverstrekkers, welzijnswerkers en zorgpersoneel in de thuiszorg, woonzorgcentra en ziekenhuizen
5) Post-corona-stress bij mantelzorgers
6) Respijtzorg (tijd om te ontspannen)
7) Laagdrempelige psychologische ondersteuning (zelfzorg)
8) Jonge mantelzorgers (combinatie zorg-studeren)
9) Gezondheidsvaardigheden (gebruik van gezondheidsapps, digitalisering van diensten…)

Alle noden, wensen en problemen worden per thema uitgebreid beschreven in de knelpuntennota . Je kan het rapport via volgende link raadplegen:

Event: Kom op Adem 2023

Mantelzorgers, kom op adem!

Het is bijna weer zover: de Dag van de Mantelzorg! Een dag die elk jaar met rood omcirkeld staat in onze agenda. Op zaterdag 24 juni organiseren we in samenwerking met i-mens, Stad Mechelen en ELZ Mechelen – Katelijne het gratis event: Kom op Adem. Zet al je zorgen even opzij en kom luisteren naar lezingen, schrijf je in voor een workshop en geniet na met warm gezelschap.

Waar?

Alle mantelzorgers (en hun zorgvragers) zijn welkom op het event ‘Kom op Adem’.
Het event gaat door in de bibliotheek van Mechelen: Het Predikheren (Goswin de Stassartstraat 88, 2800 Mechelen)

Programma

Ontvangst: 10u – 11u

Plenaire sessie: 11u tot 12u 

 • Steunpunt Mantelzorg
  Welkomstwoord + wat kan Steunpunt Mantelzorg voor jou betekenen?
 • Onderzoek: mantelzorgers in beeld
  In opdracht van de EersteLijnsZone (ELZ) Mechelen – Katelijne, brachten onderzoekers van de Thomas More Hogeschool mantelzorgers uit de regio in kaart. Ze keken naar welke noden mantelzorgers ervaren, om zo, in een latere fase, meer tegemoet te komen naar wat ze echt nodig hebben en eventuele tekorten in het aanbod naar mantelzorgers aan te vullen. Het onderzoek registreerde het verhaal van meer dan 80 mantelzorgers. Deze resultaten worden door de onderzoekers van de Thomas More Hogeschool aan jullie voorgesteld.

Lunch: 12u tot 13u

Plenaire sessie 13u tot 14u15

 • Lezing Ann Peuteman en Greta Vandeborne
  Wat we van ouderen kunnen leren (als we tenminste écht luisteren).
  Oude mensen willen vooral lekker rusten. Zeker als ze zorgbehoevend zijn. Het liefst zitten ze in hun luie stoel voor tv met een dekentje over hun knieën. Dagelijkse beslommeringen geven ze zoveel mogelijk uit handen en een uitgesproken mening hebben ze al lang niet meer. Maar ís dat wel zo? In werkelijkheid ergeren de meeste 75-plussers zich te pletter aan de manier waarop hun generatie wordt voorgesteld, behandeld en genegeerd. Hoewel ze perfect voor zichzelf kunnen spreken, lijken steeds meer beslissingen over hun hoofd heen te worden genomen. Velen van hen vinden het erg dat hun mening nooit meer wordt gevraagd, anderen zouden heel graag willen dat er nog een beroep wordt gedaan op hun kennis en ervaring. Aan de hand van al die verhalen leggen schrijfster Ann Peuteman en ervaringsdeskundige Greta Vandeborne uit waarom zoveel ouderen de grootste moeite hebben om de touwtjes over hun leven in handen te houden en vooral: wat we daaraan kunnen doen.
Workshops: 14u30 tot 16u
 
 • Yoga en zelfmassage (Wendy Heymans)
  Wendy is yogini en masseuse. Door de verschillende opleidingen die ze gevolgd heeft bouwde ze heel wat kennis op om mensen op maat te begeleiden. Ze wordt helemaal blij als ze mensen mag laten genieten van yoga en massage. Je komt helemaal tot rust. En geen ingewikkelde houdingen, wel dingen die je makkelijk kan doen in je dagelijks leven. De sessie wordt afgerond met enkele technieken in massage waarmee je jezelf dagelijks kan verwennen.

 • Workshop lichtpuntjes (Kathelijn De Decker)
  Elke mantelzorgsituatie is uniek, maar de meeste mantelzorgers delen met elkaar dat ze het als een heuse uitdaging ervaren. Je combineert de zorg met werk, school, zorg voor kleinkinderen, een eigen zorgsituatie en je eigen behoeftes verdwijnen als eerste naar de achtergrond. Dit alles veroorzaakt vaak stress voor jouw lichaam en geest. In deze sessie gaan we daarom aan de slag met een paar inzichten in hoe ons brein reageert op stress-situaties en concrete tips die ons mentaal sterker kunnen maken. We kunnen de zorgsituatie (vaak) niet (veel) veranderen, maar we kunnen proberen om met kleine ingrepen meer lichtheid te ervaren. We luisteren naar elkaar en vinden herkenning in de verhalen van medemantelzorgers. Want niemand begrijpt je zo goed als iemand die hetzelfde lot ondergaat. Kathelijn, mantelzorgcoach en gezondheidscoach, zal met enthousiasme het gesprek op een creatieve manier op gang brengen. Exploreer je graag samen met medemantelzorgers de lichtpuntjes in jouw zorgsituatie? Heb je vragen of wil je graag je hart eens luchten? Schrijf je dan in voor deze praatgroep lotgenotencontact. Wees welkom!

 • Workshop furoshiki – creatief met stoffen (Maaike Van den Abeele)
  Maaike is modeontwerpster/ kunstenaar en gespecialiseerd in borduren en textielverven. Ze gelooft in zelfzorg, slowing down en tijd nemen voor jezelf en je omgeving. Jaarlijks wordt er veel stof weggegooid. Daarom probeert ze zoveel als mogelijk met resten stof aan de slag te gaan. Zo is Furoshiki een duurzame doek die je op verschillende manieren kan gaan gebruiken. Tijdens deze workshop zal je zo’n persoonlijk doek zelf kunnen maken. Het doel is om eerst stil te staan bij jezelf en je eigen krachten. Wie ben ik? waar sta ik voor? Wat zijn mijn sterkste punten? Na even stil te staan bij jezelf gaan we dit vertalen in een herinneringskaart. Dit gaan we samen bundelen en met textielverf uittekenen op doek. Zo maken we een picknickzak die jouw steunpunt kan zijn.
 • Rondleiding gebouw ‘het Predikheren’ met gids:
  Tijdens deze rondleiding maak je een reis door de rijke geschiedenis van het barokke klooster dat ontstaan is in de 17de eeuw. Een gids vertelt je meer over de oorsprong van de Predikheren, wie ze waren en wat ze deden. Je bezoekt de feeërieke pandgangen, de bijzondere kerk, de prachtige zolder en zoveel meer.
Nakaarten met koffie en taart: 16u tot 16u30
 
 

Bereikbaarheid

Te voet of met de fiets

Vanaf de Grote Markt (8 min.):
Volg de Frederik de Merodestraat tot aan het kruispunt met de Sint-Janstraat. Aan het kruispunt ga je links. Neem de Sint-Janstraat tot aan de T-splitsing met de Goswin de Stassartstraat. Aan de splitsing ga je rechtsaf. Volg de Stassartstraat: aan de rechterkant vind je het Predikherenklooster.

Vanaf station Mechelen Nekkerspoel (15 min.):
Steek de ringweg over richting centrum. Via de Keizerstraat kom je terecht op de Veemarkt. Bij het busstation ga je rechtsaf in de straat Biest. Je volgt Biest tot aan het kruispunt met de Frederik de Merodestraat. Ga rechtdoor aan het kruispunt en volg de Sint-Janstraat tot aan de T-splitsing met de Goswin de Stassartstraat. Aan de splitsing ga je rechtsaf. Volg de Stassartstraat: aan de rechterkant vind je het Predikherenklooster. Er is een fietsenparking.

Met de bus:
Plan je route naar halte Van Hoey (nabij Hotel Elisabeth) via De Lijn. Volg de Stassartstraat (met aan je rechterkant Hotel Elisabeth). Tip: deze halte wordt bediend door regelmatige pendelbussen (lijn 1) die vertrekken vanuit het station van Mechelen.

Met de trein
Plan je route naar Station Mechelen of Station Mechelen Nekkerspoel via de NMBS. Aangekomen te station Mechelen? Dan neem je de pendelbus (lijn 1) tot aan halte Van Hoey (nabij Hotel Elisabeth) en volg je de Stassartstraat uit (met aan je rechterkant Hotel Elisabeth). Aangekomen te Station Mechelen Nekkerspoel? Dan volg je de route vanaf station Mechelen Nekkerspoel (zie hierboven).

Parkeren
Plan je parking. Er is geen parking verzekerd aan de Goswin De Stassartstraat.
Je kan in de buurt parkeren in:

 • Parking Tinel (Edgard Tinellaan 5) onder het gelijknamige nieuwbouwproject Tinel (Gelieve de uitgang ‘Champetterke’ te volgen).
 • Parking Veemarkt

Toegankelijkheid

Het Predikheren is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Schrijf je in!

Inschrijven voor het event is verplicht. Schrijf je snel in via:

www.steunpuntmantelzorg.be/event/komopadem2023

Heb je vragen of is het voor jou gemakkelijker om via telefoon in te schrijven? Geen probleem! Je kan ons bereiken via: 078 77 77 97

Registreer je activiteit voor de Dag van de Mantelzorg

Dag van de Mantelzorg 2023

Op 23 juni is het de Dag van de Mantelzorg. We merken al heel wat enthousiasme bij organisaties (zoals steden, gemeenten, bedrijven, lokale dienstencentra, VZW’s…) om activiteiten uit te rollen in kader van de Dag van de Mantelzorg.  En daar worden wij alleen maar gelukkig van!

We helpen deze organisaties dan ook graag om hun evenementen en activiteiten mee te verspreiden en in de aandacht te zetten via onze kanalen. Dus: aan alle organisaties: organiseer je een ontbijt, een koffie -en taartmoment, een netwerkdag voor mantelzorgers, geef je een infosessie of organiseer je een mantelzorgcafé? Geef het dan zeker door aan ons en we helpen bij de promo van de activiteit(en).

Je kan je activiteit doorgeven via volgende link: 

Nieuwe collega Kathelijn!

Sinds 1 februari 2023 versterkt Kathelijn De Decker ons team Steunpunt Mantelzorg. Ze gaat aan de slag als vormingsmedewerker en verzorgt onze praatgroepen en vormingen voor mantelzorgers en beroepskrachten. Welkom Kathelijn! Een mooi moment om ons volledig team nog eens voor te stellen. 

Kathelijn De Decker: vormingsmedewerker Steunpunt Mantelzorg

kathelijn.dedecker@steunpuntmantelzorg.be 

 “Je kan pas goed voor iemand anders zorgen als je ook goed voor jezelf kan (laten) zorgen.” 

 Oma’s ogen lichten op als ik haar kamerdeur openzwaai. Met haar pretlichtjes ontsteekt ze de warmte in mijn hart. Enerzijds wil ik zoveel mogelijk geluksmomenten samen bijeensprokkelen. Anderzijds besef ik dat daar ook een valkuil ligt. Daarom zoek ik steeds de gezonde balans tussen zorgen voor mijn omaatje en zorgen voor mijzelf.  

Als vormingsmedewerker wil ik bijdragen aan het mantelzorgtraject van anderen. Dat doe ik door praktische kennis te delen, maar ook door te putten uit de ervaringen van alle mantelzorgers die ik ontmoet. Ik hoop een brug te vormen waarlangs mantelzorgers van elkaar kunnen leren, zodat ze de steun vinden die ze nodig hebben en verdienen.
 

Naomi De Bruyne: coördinator Steunpunt Mantelzorg 

naomi.debruyne@steunpuntmantelzorg.be   

“Mantelzorg houdt me alert voor al het goeie in de wereld.” 

Sinds 2018 ben ik coördinator van Steunpunt Mantelzorg. Ik vertegenwoordig de stem van mantelzorgers op beleidsniveau. Dat betekent dat ik hun noden, wensen en problemen aankaart. Samen streven we naar ondersteuning die een voelbare impact heeft op zoveel mogelijk mantelzorgers. Hun dagelijkse warme verhalen motiveren me en geven voldoening in alles wat ik doe voor Steunpunt Mantelzorg.  

 Nesla Calik: administratief medewerker Steunpunt Mantelzorg 

nesla.calik@steunpuntmantelzorg.be 

“Niet iedereen krijgt dezelfde kansen. Dat motiveert mij om alle mantelzorgers vooruit te helpen.” 

 Als administratief medewerker reserveer ik de vormingen en zorg voor logistieke ondersteuning. Daarnaast ben ik een luisterend oor voor alle mantelzorgers die een vraag hebben of hun verhaal willen delen via mail of telefoon.  

 Francis de Koning: administratief medewerker Steunpunt Mantelzorg

francis.dekoning@i-mens.be 

“Iedereen heeft wel eens iemand nodig die klaarstaat voor hen.” 

Ik werk al 5 jaar als administratief medewerker voor Steunpunt Mantelzorg. Mijn hoofdtaak is ‘de cijfers’. Statistiek en databeheer hebben voor mij geen geheimen meer. Ik krijg veel voldoening van anderen helpen en zoek graag mee naar oplossingen. 

Pieter Vanreybrouck: expert mantelzorg  

pieter.vanreybrouck@steunpuntmantelzorg.be 

“Een aanraking, een glimlach, een vriendelijk woord, een luisterend oor of een daad van zorgzaamheid. Mantelzorgers geven om anderen en daarom geven wij ook om hen.” 

Sinds 2021 ben ik stafmedewerker voor Steunpunt Mantelzorg. Mijn boeiendste uitdaging: mantelzorg via vormingen, projecten en communicatie zichtbaar én bespreekbaar maken in onze samenleving. Ik haal veel voldoening uit mantelzorgers, zorgvragers en professionals helpen. Het motiveert me om mijn job zo goed mogelijk uit te voeren.  

 

Resultaten tevredenheidsbevraging

We willen jou en alle mantelzorgers en zorgvragers nog beter kunnen helpen. Daarom zijn we erg benieuwd naar jouw mening over de werking van onze mantelzorgvereniging. We maakten een steekproef van leden uit verschillende regio’s om een vragenlijst in te vullen. 295 mensen namen uiteindelijk deel aan onze tevredenheidsmeting.

Ons doel?

 • Jouw noden in kaart brengen.
 • Kritisch kijken naar onszelf en naar onze werking.
 • Jou, als mantelzorger of zorgvrager, gerichter ondersteunen en informeren.

Deelnemers tevredenheidsmeting

We delen graag met jou de belangrijkste resultaten en de actiepunten waaraan we gaan werken:

 

Concrete actiepunten:

• We zetten nog meer op in belangenbehartiging en communiceren beter over wat we allemaal doen. We laten jullie ook meer participeren bij het bepalen van onze standpunten.
• We informeren onze leden beter over ons vormings- en activiteitenaanbod en stemmen de inhoud nog beter af op vragen van onze leden. We baseren ons hiervoor op de suggesties die we ontvingen bij de open vragen in de tevredenheidsmeting.
• We communiceren nog beter over onze bereikbaarheid via telefoon, mail en Facebook. We optimaliseren het permanentiesysteem in onze organisatie zodat mensen sneller een antwoord krijgen op hun vraag.

Heb je een suggestie om onze werking nog te verbeteren? Contacteer ons via 078 77 77 97 of info@steunpuntmantelzorg.be.

Zorgzame Buurt Aalst: ondersteuning voor mantelzorgers

Ontmoet mensen

In de stationswijk in Aalst kan je als mantelzorger binnenkort terecht voor ondersteuning en ontmoeting in de buurt. Het ondersteuningstraject maakt deel uit van het project Zorgzame Buurt Aalst. Kom genieten van ontmoeting, gesprek, informatie en een lekker stukje taart in Aalst!

Wat is Zorgzame Buurt Aalst?

In 133 buurten in Vlaanderen en Brussel zijn er projecten Zorgzame Buurten gestart. Steunpunt Mantelzorg stapte mee in een aantal projecten, waaronder het project in Aalst. Dat project wordt getrokken door onze partner i-mens.

Het project in Aalst heeft 3 grote assen:

1. We gaan buren met elkaar in contact brengen en het kleine helpen onder buren stimuleren. We doen dat fysiek op de site van i-mens, maar ook via het digitale burenplatform Hoplr.
2. We maken een sterk netwerk van formele en informele hulp, zodat er op elke hulpvraag van een buurtbewoner een antwoord en oplossing komt.
3. We ondersteunen mantelzorgers.
Partners van het project: i-mens, Steunpunt Mantelzorg, Stad Aalst, Hoplr, Coponcho, Liever Thuis LM, Helan, Solidaris, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, Vlaams Neutraal Ziekenfonds…

Programma najaar:

-> 12 oktober: mantelzorg in de buurt – netwerknamiddag

14u tot 18u:
Vrij inloopmoment! Kom langs en stel je vragen bij een medewerker van een mantelzorgvereniging, een maatschappelijk werker van een ziekenfonds en de burenverbinder van i-mens.
14.30-15.30:
Infosessie over: wat is mantelzorg? En waar kan je terecht als mantelzorger?

Meer info via: 0499 99 78 32 of Bekijk de flyer!

-> 15 november: mantelzorg in de buurt – Infomoment financiële steun

14u tot 15u:
Infomoment over premies en tegemoetkomingen.
15u tot 17u:
 Vrij inloopmoment! Kom langs en stel je vragen aan een medewerker van een mantelzorgvereniging, een maatschappelijk werker van een ziekenfonds en de burenverbinder van i-mens. Breng je documenten voor financiële steun onmiddellijk in orde!

Meer info via: 0499 99 78 32 of bekijk de flyer!
 

-> 6 december: lessenreeks regel je zorg online voor mantelzorgers

13.30u tot 16u:
Vind jij het moeilijk om online je weg te vinden in de zorg? Wil je graag weten hoe je online je ziekenfondsdossier raadpleegt? En hoe je online een afspraak maakt met een geconventioneerde arts? 

-> 20 december: Lessenreeks regel je zorg online voor mantelzorgers

13.30u tot 16u:
Vind jij het moeilijk om online je weg te vinden in de zorg? Wil je graag weten hoe je online je ziekenfondsdossier raadpleegt? En hoe je online een afspraak maakt met een geconventioneerde arts? 

-> 17 januari: Lessenreeks regel je zorg online
voor mantelzorgers

13.30u tot 16u:
Vind jij het moeilijk om online je weg te vinden in de zorg? Wil je graag weten hoe je online je ziekenfondsdossier raadpleegt? En hoe je online een afspraak maakt met een geconventioneerde arts? 

Meer info via: 0499 99 78 32 of bekijk de flyer!
 
Alle bijeenkomsten vinden plaats op de volgende locatie: Werf 7, 9300 Aalst. Parkeermogelijkheden vlakbij (postsite).
Bij alle bijeenkomsten is er doorlopend taart en koffie!

Advies nieuwe wetsvoorstellen over het mantelzorgstatuut

Federaal Parlement vraagt Steunpunt Mantelzorg om advies over 2 nieuwe wetvoorstellen:

 • Aanpassing van het mantelzorgstatuut en versoepeling opname van het mantelzorgverlof;
 • Wetsvoorstel tot wijziging van de duur van het mantelzorgverlof

Aanbevelingen:

Steunpunt Mantelzorg moedigt de wetgevende initiatieven aan om het bestaande mantelzorgstatuut en het daaraan gekoppelde mantelzorgverlof uit te breiden en te versoepelen. De combinatie tussen werk en mantelzorg is voor heel wat mantelzorgers uitdagend. Verlofstelsels die op maat van de werk- en zorgsituatie kunnen ingezet worden, zijn essentieel voor de draagkracht en de werk-zorg-levensbalans van mantelzorgers. Bovendien verzekeren ze dat mantelzorgers terug kunnen instappen in de arbeidsmarkt als de zorg evolueert of beëindigd is.

De voorgestelde aanpassingen aan de wetgeving zijn positief. Toch missen we nog een aantal belangrijke aspecten. Hieronder een korte samenvatting:

 • Mantelzorg stopt niet aan de deur van een woonzorgcentrum, psychiatrische voorziening of voorziening voor personen met een handicap. Ook mantelzorgers die zorgen voor iemand die in een residentiële setting verblijft, heeft recht op erkenning.
 • De aanvraagprocedure voor het statuut met sociaal voordeel is niet laagdrempelig genoeg. Je moet heel wat documenten in orde brengen wat leidt tot teveel administratief geregel.
 • Om de mantelzorgerkenning met sociaal voordeel te krijgen, moet de zorgzwaarte (aantal punten medische criteria) al bijzonder groot zijn. Met de huidige voorwaarden valt een groep mantelzorgers uit de boot. 
 • Meer versoepeling in het opnemen van mantelzorgverlof is positief. Maar de duur van het mantelzorgverlof komt niet tegemoet aan de reële noden. Je kan 6 maanden voltijds mantelzorgverlof opnemen over je hele loopbaan. Terwijl onderzoek aantoont dat mantelzorgers gemiddeld 10,9 jaar zorgen.
 • De uitkering die je ontvangt als je mantelzorgverlof opneemt is laag. Mantelzorgers die verlof opnemen, moeten financieel dus inboeten. We merken op dat meer vrouwen dan mannen mantelzorger zijn en mantelzorgverlof opnemen, met gevolgen voor hun financiële afhankelijkheid.
 • We merken op dat het gebrek aan sociale voordelen of andere ondersteuningsmaatregelen, gekoppeld aan de erkenning als mantelzorger, in de praktijk de indruk wekt dat deze erkenning een louter administratieve procedure met symbolische erkenning is. Daarmee komt de huidige wetgeving niet tegemoet aan de beoogde ondersteuning in het federaal mantelzorgbeleid en de oorspronkelijke doelstelling.