Ingangsdatum 1 oktober voor mantelzorgstatuut en mantelzorgverlof uitgesteld

30 september 2019

Vanaf 1 oktober 2019 kon je als mantelzorger via een nieuwe wet in principe in aanmerking komen voor een statuut van mantelzorger. Aan dat statuut was de mogelijkheid gekoppeld op één sociaal recht, het mantelzorgverlof.

We betreuren dat deze wet nog niet op punt staat en hopen op voldoende ambitie om dit tot een positief verhaal om te buigen. We houden jullie verder op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Voorlopig kan je het statuut nog niet aanvragen. Juridisch gezien is de wet namelijk nog niet uitvoerbaar: belangrijke elementen ontbreken nog. Er komen waarschijnlijk nieuwe wetgevende initiatieven om de wet verder in de praktijk te kunnen uitvoeren.

Meer weten?

Onze coördinator licht het mantelzorgstatuut toe in de krant ‘De Tijd’

Zorg je regelmatig voor een dierbare? Dan ben je een mantelzorger. Vanaf 1 oktober kom je in die situatie misschien in aanmerking voor een erkenning als mantelzorger en kan je dankzij een nieuw themaverlof 1 maand thuisblijven of 2 maanden minder gaan werken. Coördinator van Steunpunt Mantelzorg, Naomi De Bruyne, gaf tekst en uitleg in de krant ‘De Tijd.’

“De mantelzorger moet de erkenning aanvragen bij het ziekenfonds, met de toestemming van de zorgvrager of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger via een verklaring op eer,” legt ze uit, “De ziekenfondsen werken de procedures uit om dat vlot te laten verlopen vanaf 1 oktober.”

Daarnaast kaart ze ook enkele problemen aan: “We vinden het problematisch dat het federale en het Vlaamse registratiesysteem niet met elkaar corresponderen. We pleiten daarom voor een administratieve vereenvoudiging die leidt tot een automatische erkenning van mensen met een zorgbudget.”

Meer weten?