Online : Infosessie : Wegwijs Mantelzorg : Financiële steun en verlofstelsel

Je krijgt informatie over de gemeentelijke mantelzorgpremie en de verschillende zorgbudgetten. We overlopen of je in aanmerking komt en hoe en bij wie je premies kan aanvragen. Ook staan we stil bij de erkenning en ondersteuning die mantelzorgers verdienen.

Je krijgt informatie over de verschillende verlofsystemen: wanneer en hoe kan je tijdskrediet aanvragen, wat is verlof voor medische bijstand en wanneer ben je wel en niet beschermd tegen ontslag? We wisselen tips en ervaringen uit over de haalbaarheid van werk en mantelzorg.

Online  dinsdag 24 januari om 19u – 20u30

Georganiseerd door Alzheimerliga

Inschrijven kan via:
– De website:
– Telefonisch: 0495 21 41 19
– Mail: laura.weyns@alzheimerligavlaanderen.be

Nieuw! Brochure verlofstelsels voor mantelzorgers.

Welke verlofstelsels zijn er voor mantelzorgers?

Brochure verlofstelsels.

Als mantelzorger is het vaak niet eenvoudig om voor iemand te zorgen. Want naast je rol als mantelzorger heb je vaak nog heel wat andere verantwoordelijkheden. Denk maar aan de combinatie mantelzorg met werk, huishouden, kinderen opvoeden, relaties onderhouden… De ophoping van taken kan voor heel wat druk en stress zorgen waardoor het moeilijk wordt om een mantelzorgsituatie vol te houden. Wanneer de overbelasting voor jou als mantelzorger te groot wordt kan je ervoor kiezen om verlof op te nemen om voor iemand anders te zorgen. 

Er zijn verschillende verlofstelsels waar je als mantelzorger voor in aanmerking komt. Helaas is het voor mantelzorgers vaak niet duidelijk welk verlofstelsel, op een bepaald moment in zijn of haar leven, het best is om op te nemen. Daarom hebben we samen met mantelzorgvereniging Coponcho een overzichtelijke brochure gemaakt waarbij de verschillende verlofstelsels helder worden weergegeven. 

In de brochure krijg je heldere en beknopte info over de voorwaarden, duur en aanvraag van volgende verlofstelsels:

  • Thematische verlofstelsels (mantelzorgverlof, verlof voor medische bijstand  en palliatief verlof).
  • Tijdskrediet (privé sector) en Vlaams zorgkrediet (openbare/publieke sector).
  • Zorgverlof voor zelfstandigen.

De brochure kan je aanvragen via info@steunpuntmantelzorg.be of 078 77 77 97