Richtlijnen mantelzorg en corona

Hieronder vind je meer informatie over:

Richtlijnen voor wanneer de zorgvrager thuiswoont

Als de persoon voor wie je zorgt nog thuis woont of bij jou als mantelzorger inwoont, gelden de algemene regels voor burgers.

Vanaf 27 maart gelden volgende maatregelen:

 • Je mag met maximum 1 dezelfde persoon dicht contact hebben. Dit is je knuffelcontact. 1,5 meter afstand is dan niet nodig. De personen met wie je samenwoont tellen niet mee.
 • Nodig je mensen uit bij je thuis? Ieder gezinslid mag thuis 1 knuffelcontact ontvangen. Je mag slechts 1 knuffelcontact per keer op bezoek komen.
 • Als je alleen woont, mag je je knuffelcontact en nog 1 extra persoon uitnodigen bij je thuis. Ze mogen wel niet gelijktijdig aanwezig zijn.
 • Kom je samen op straat? Je mag met maximum 4 personen zijn. Je moet 1.5 meter afstand houden. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Gezinnen groter dan 4 mogen zich wel met meer verplaatsen.

Tips:

 • Spreek zo veel mogelijk buiten af: in je tuin, op een terras, in een park…
 • Lukt dat niet, zorg dan dat de ruimte voldoende verlucht is. Zet bijvoorbeeld een raam open.
 • Was nog steeds voldoende je handen.
 • Nies of hoest in je elleboog.
 • Draag een mondmasker waar het verplicht is of als je geen 1.5 meter afstand kan bewaren.

Opgelet! Wie ziek is of symptomen vertoont, ontmoet geen andere mensen.

Lees meer over de richtlijnen.

Heb ik een verplaatsingsattest nodig?

Je hebt geen attest nodig om verplaatsingen te maken in het kader van je mantelzorg. Je mag je zonder attest verplaatsen voor je mantelzorg tijdens 0:00 en 5:00 ’s nachts in Vlaanderen en tussen 22:00 en 6:00 in Brussel (de nachtklok). Andere verplaatsingen tijdens die uren zijn niet toegelaten.

Tip

 • Heb je sowieso een bewijs of attest van zorgbehoefte van je zorgvrager? Dit kan je meenemen tijdens je verplaatsing, maar dit is niet verplicht of nodig volgens de richtlijnen van de overheid.
 • Heb je een attest als mantelzorger? Dit kan je meenemen tijdens je verplaatsing, maar is niet verplicht.

Hoe organiseer ik de zorg?

 • Behoud zo veel mogelijk 1.5 meter afstand, tenzij dat niet gaat, bijvoorbeeld als je je zorgvrager helpt bij het wassen of aankleden. Draag dan bij voorkeur een mondneusmaker.
 • Beperk het aantal mensen dat op bezoek komt.
 • Schakel de hulp in van professionele zorgversterkers:
  • Diensten voor thuisverpleging: voor verpleegkundige zorg aan huis;
  • Diensten voor gezinszorg: voor persoonsverzorging en poetshulp;
  • Diensten voor oppashulp: voor oppashulp aan huis;
  • Dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds: voor advies van een maatschappelijk werker.
  • De contactgegevens vind je op de website van Zorg en Gezondheid
  • Onze partner i-mens helpt je ook graag verder: i-mens of 078 15 25 35.

Algemene hygiënische maatregelen

 • Was regelmatig en grondig je handen  met water en vloeibare zeep. Droog je handen af met een aparte handdoek of keukenpapier. Of ontsmet je handen met ontsmettingsalcohol. Dit doe je altijd in de volgende gevallen:
  • Voor en na je bezoek aan je zorgvrager.
  • Als je contact hebt gehad met lichaamsvochten, bloed of slijmvliezen (nadien ook ontsmettingsalcohol gebruiken).
  • Nadat jij of je zorgvrager geniest of gehoest hebben.
 • Bedek je neus en mond met een papieren zakdoek als je moet niezen, snuiten of hoesten. Gooi de zakdoek nadien in de vuilnisbak. Heb je geen zakdoek voorhanden? Hoest of nies in je elleboog. Vraag hetzelfde te doen aan je zorgvrager.
 • Raak je ogen, neus of mond zo weinig mogelijk aan.

Wees aandachtig voor symptomen van corona bij je zorgvrager en jezelf

Iedereen die symptomen heeft van een acute infectie van de luchtwegen (zoals hoest, koorts, kortademigheid of keelpijn) wordt beschouwd als een mogelijk geval van COVID-19 (de officiële naam voor “corona”). Let op: wie tot een risicogroep behoort, heeft een groter risico om een ernstig ziekteverloop te hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen met een chronische aandoening, ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem. Contacteer de huisarts daarom telefonisch zodra je vermoedt dat je zorgvrager of jij besmet zijn. Hij zal de situatie inschatten en al dan niet stappen ondernemen.

Wat als je zorgvrager (misschien) besmet is?

Het uitgangspunt is dat verzorging thuis gegarandeerd moet blijven, ook als je zorgvrager (misschien) besmet is. Alle noodzakelijke diensten blijven langskomen.

 • Als je huisarts vermoedt dat het om een COVID-19 besmetting gaat, leg dan het isolatiedocument van Zorg en Gezondheid in het zicht, voor de arts en andere zorgverleners. Je kan het isolatiedocument onderaan deze pagina downloaden.
 • Verwittig andere zorgverleners en mantelzorgers over de mogelijke besmetting.
 • Mensen met (een vermoeden van) COVID-19 mogen niet verzorgd worden door andere kwetsbare personen. Heb je als mantelzorger zelf gezondheidsproblemen of een chronische aandoening? Vraag hulp aan andere mantelzorgers of professionele zorgverleners. Je kan terecht bij de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds of bij het OCMW van je gemeente.
 • In deze omstandigheden is het heel duidelijk: voorzie de noodzakelijke zorg en ondersteuning, maar vermijd zo veel mogelijk contact en hou je aan 1.5 meter afstand. Lukt dat niet, dan vraag je aan de persoon om zijn of haar neus en mond te bedekken met een chirurgisch mondmasker. Heb je geen chirurgisch mondmasker, dan kan je een stoffen mondmasker gebruiken of een sjaal. Was regelmatig en grondig je handen.
 • Wie misschien besmet is met COVID-19 verblijft best in een aparte kamer (met apart sanitair) en verlaat zijn of haar woning niet.
 • Was je kleren na je bezoek op minstens 60°C.
 • Overleg met de huisarts of bijkomende voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Wat als je als mantelzorger (misschien) besmet bent?

Als je als mantelzorger (vermoedelijk) besmet bent of in quarantaine zit, kan je je mantelzorgtaken niet opnemen. Schakel de hulp in van professionele zorgverstrekkers.

Mag ik nog het huishouden doen van mijn zorgvrager, ook als die (misschien) besmet is met COVID-19?

 • Je mag blijven de boodschappen doen voor je zorgvrager. Maar je plaatst best de boodschappen bij de voordeur. Houd afstand van elkaar.
 • Bestek en borden was je best op een hoge temperatuur (60°C). Net zoals bedlinnen.
 • De kamer of woning van je zorgvrager verlucht je best enkele keren per dag. Als je zorgvrager (misschien) besmet is, reinig en ontsmet je die ook dagelijks, bijvoorbeeld met een chlooroplossing (javel).
 • Gooi afval dat in aanraking is geweest met een besmet persoon in een aparte afgesloten afvalzak.
 • Was je handen grondig en regelmatig.

Richtlijnen voor wanneer de zorgvrager in een woonzorgcentrum woont

Versoepeling na vaccinatie

Als het woonzorgcentrum voldoet aan een aantal criteria kunnen de bezoekregels versoepeld worden:

 • als minimum 90 procent van de bewoners en minimum 70 procent van het personeel gevaccineerd is
 • en dat vanaf 10 dagen na de 2e prik

Wat houden de nieuwe regels in?

 • Bewoners mogen onderling terug meer contact hebben, zeker binnen de eigen leefgroep. Ook buiten de eigen leefgroep is meer contact mogelijk, bijvoorbeeld samen eten in het restaurant. Dan is afstand houden nog steeds belangrijk.
 • Elke bewoner mag 2 nauwe knuffelcontacten hebben. Je kan elkaar ontmoeten in de eigen kamer of in een aparte ruimte die niet toegankelijk is voor anderen. Je moet geen afstand houden en kan elkaar vastnemen. De twee knuffelcontacten mogen niet op hetzelfde moment op bezoek komen. Je mag om de 2 weken de knuffelcontacten veranderen.
 • Naast de 2 knuffelcontacten mag elke bewoner ook familie en vrienden ontmoeten, buiten en op afstand. Je mag niet met meer dan 4 afspreken, zoals ook geldt voor alle andere burgers.
 • Mantelzorgers mogen terug ondersteuning geven aan hun dierbare. Ze mogen bijvoorbeeld terug helpen bij de maaltijden of andere zaken. Dit moet steeds op de kamer gebeuren.

Opgelet: dezelfde regels gelden voor bewoners die geen vaccin ontvingen. Zij mogen niet uitgesloten worden.

Regels voor vaccinatie plaatsvindt

Bezoek in woonzorgcentra is nog steeds mogelijk, maar beperkt:

 • Elke bewoner mag 1 nauw contact (knuffelcontact) hebben, zoals alle andere burgers.
 • Daarnaast mag er 1 andere bezoeker per 14 dagen op bezoek komen.
 • In palliatieve situaties blijft bezoek mogelijk.
 • Je zal als bezoeker een verklaring op eer moeten tekenen.

Je kan als mantelzorger blijven overnachten in het woonzorgcentrum om je familielid of partner te ondersteunen en bij te staan. Het is niet de bedoeling dat je alle zorg overneemt. De gewone zorg en dienstverlening van het woonzorgcentrum moet verdergezet worden. Vraag na of het woonzorgcentrum van je zorgvrager de mogelijkheid heeft om je te laten overnachten. Je zal een overeenkomst met duidelijke afspraken over onder andere de kostprijs en de duurtijd van de overeenkomst.

Als je blijft overnachten in het woonzorgcentrum kan je ook vrijwilligerstaken opnemen voor andere bewoners. Dat is geen verplichting, maar een optie. Als je dit doet, moet het woonzorgcentrum je registreren als een vrijwilliger. Je rechten als vrijwilliger kan je nalezen op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Respecteer altijd de hygiënemaatregelen

 • Je mag niet op bezoek komen als je de 14 dagen ervoor symptomen hebt gehad of positief hebt getest op COVID-19.
 • Was en/of ontsmet regelmatig je handen.
 • Nies of hoest in je elleboog.
 • Draag een mondmasker waar dit verplicht of aangeraden is.

Richtlijnen voor wanneer de zorgvrager in een assistentiewoning woont

Als je in een assistentiewoning of serviceflat woont, zijn er twee mogelijkheden.

 • Autonome assistentiewoningen of serviceflats

Als je assistentiewoning of serviceflat niet fysiek verbonden is aan een woonzorgcentra, volg je de algemene richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. Je vindt die ook onder richtlijnen in thuiszorgsituaties (hierboven)

 • Assistentiewoningen of serviceflats die fysiek verbonden zijn aan een woonzorgcentra

De directie van de voorziening beslist zelf of dezelfde regels van de woonzorgcentra (zie hierboven) gevolgd worden, of de algemene richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad gelden.

Extra informatie voor personen met een handicap

Meer weten?

 • Check onze overzichtspagina over mantelzorg en corona
 • Heb je vragen over mantelzorg en corona? Contacteer ons via info@steunpuntmantelzorg.be of 02 515 04 42.
 • Heb je vragen over corona? Check www.info-coronavirus.be of 0800 146 89 van de FOD Volksgezondheid.
 • Heb je vragen over hoe je de zorg thuis kan organiseren? Contacteer i-mens via 078 15 25 35.
 • Wil je met iemand praten? Je kan ons contacteren via 02 515 04 42 of je kan ook terecht bij tele-onthaal via het nummer 106 of via hun chat.
 • Download de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid: