Kan ik mantelzorg aanvragen?

‘Ik zou graag mantelzorg aanvragen, bij wie moet ik daarvoor zijn?’

Het is een vraag die we vaak horen via telefoon, mail of op één van onze vormingen, infosessies of praatgroepen. Het wijst erop dat er nog heel wat verwarring bestaat over de term ‘mantelzorg’.

Neen is het antwoord. Mantelzorg kan je niet aanvragen. Je bent of wordt het. Je rolt in een zorgsituatie, zonder dat je dat per se wilt. Je bent mantelzorger wanneer je geregeld zorgt voor een persoon die ziek is, een persoon met een handicap of een persoon met een andere zorgbehoefte (bv. als je zorgt voor een persoon met een alcoholverslaving of je zorgt voor een persoon die kampt met een depressie). Als mantelzorger heb je een bepaalde relatie met de zorgvrager. Je bent diens moeder, partner, kind, beste vriend of zoon. Je zorgt meestal voor deze persoon uit liefde of vriendschap. Meestal. Want er zijn ook mantelzorgers die een minder goede of zelf slechte band hebben met de zorgvrager. Zo kan het zijn dat je als mantelzorger de zorgtaken op jou neemt omdat er niemand anders is of omdat je het dichtst bij de zorgvrager woont. Ook al is de band niet goed.

Intensiteit

Als mantelzorger kan je intensief zorgen voor iemand, dag en nacht bezig zijn met de zorg. Dat is zeer belastend. Probeer daarom de zorg te delen. Vraag hulp aan familieleden, buren, vrienden, professionele zorgverleners of zoek naar oplossingen (dagopvang, kortverblijf, vrijwilligers inschakelen, andere woonvormen bekijken…) om de zorg te verlichten. Wil je goed voor iemand zorgen, zorg dan ook goed voor jezelf.  

Uniek

Elke mantelzorgsituatie is ook anders. De relatie met de persoon voor wie je zorgt is uniek, de manier waarop je naar ondersteuning of zorg kijkt voor iemand anders is uniek, de taken die je opneemt kunnen verschillen, enzoverder.

Mantelzorg kan je dus niet aanvragen. En misschien associeerde jezelf niet als mantelzorger en dacht je dat het gewoon bij je rol als partner, zoon, dochter, vader, moeder, vriend(in) of buur hoorde. Maar het is niet gewoon. En het is vaak zwaar. Maar gelukkig is er ook hulp en ondersteuning. Praat over je zorgsituatie met anderen. Zeker als je voelt dat het niet meer gaat. Ga langs bij het sociaal huis/OCMW, de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds, je huisarts, een psycholoog… en bespreek je problemen of vragen. Deze professionals zijn opgeleid om je te helpen.

Wat kan je dan wel aanvragen?

Ook bij Steunpunt Mantelzorg kan je terecht met al je vragen over (mantel)zorg. Of gewoon om je verhaal te delen of je hart te luchten. Je kan ons contacteren via: 078 77 77 97 of Info@steunpuntmantelzorg.be.