Oproep onderzoek impact corona op mantelzorgers

Hoe gaat het met jou als mantelzorger tijdens corona? Heb je meer of minder tijd voor de zorg die je geeft? Zijn je zorgtaken veranderd? En hoe gaat het met jouw veerkracht?

Hogeschool Gent en Steunpunt Mantelzorg willen jouw stem horen. Heb je 15 minuten de tijd? Het onderzoek loopt nog tot 24 mei. Vul snel onze anonieme bevraging in.

Met de resultaten willen we mantelzorg zichtbaar maken en meer en meer op de kaart zetten.

Bedankt alvast voor jullie tijd!