Knelpuntennota mantelzorgverenigingen

Elk jaar krijgen we de opdracht om, samen met de andere erkende mantelzorgverenigingen, een knelpuntennota op te stellen en te publiceren. Dit is een rapport waarin de belangrijkste en meest gesignaleerde problemen, aangegeven door mantelzorgers en zorgvragers, samengevat staan.

Hoe gaan we te werk?

We trachten via verschillende kanalen informatie te verzamelen. We gaan op zoek naar wat er leeft bij mantelzorgers (jong én oud) en wat de noden, wensen en problemen zijn. We verzamelen deze informatie via verschillende kanalen:

  • Via (online) vragenlijsten;
  • Via onze praatgroepen en infosessies (rechtstreeks contact met de mantelzorger/zorgvrager);
  • Via ons jaarlijks evenement: ‘Kom op adem’
  • Via focusgroepen: waarbij meerdere mantelzorgers samenkomen om over een bepaald thema binnen mantelzorg te praten;
  • Via onze telefoonlijn – 078 77 77 97: mantelzorgers (en zorgvragers, professionals…) kunnen ons elke werkdag bellen met vragen of bezorgdheden);
  • Via mail (info@steunpuntmantelzorg.be);
  • Via onze sociale media: facebook.com/steunpuntmantelzorg.be en www.instagram.com/steunpuntmantelzorg.be 
  • Via mantelzorgraden.

De belangrijkste en meest gesignaleerde problemen, aangehaald door mantelzorgers, hebben we onderverdeeld in verschillende thema’s:

1) Financiële ondersteuning
2) Mantelzorg en werk
3) Woonzorgcentrum en assistentiewoningen
4) Toenemend tekort aan zorgverstrekkers, welzijnswerkers en zorgpersoneel in de thuiszorg, woonzorgcentra en ziekenhuizen
5) Post-corona-stress bij mantelzorgers
6) Respijtzorg (tijd om te ontspannen)
7) Laagdrempelige psychologische ondersteuning (zelfzorg)
8) Jonge mantelzorgers (combinatie zorg-studeren)
9) Gezondheidsvaardigheden (gebruik van gezondheidsapps, digitalisering van diensten…)

Alle noden, wensen en problemen worden per thema uitgebreid beschreven in de knelpuntennota . Je kan het rapport via volgende link raadplegen: