Hoe zorg je voor jezelf als mantelzorger?

Hoe zorg je voor jezelf als mantelzorger?

Zorgen voor een geliefde kan veel van je vragen. In deze vorming staan we stil bij de draagkracht en draaglast van mantelzorgers. Hoe zorg je ervoor dat de zorg haalbaar blijft en hoe zorg je voor jezelf? We overlopen tal van diensten en mogelijke hulpmiddelen die je daarbij kunnen ondersteunen.

 

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) 28 september 2021 om 14 uur

CC Zutendaal, Oosterzonneplein 1 in Zutendaal


e-mail : elke.blokken@zutendaal.be

Tel : 089 62 38 60

Infosessie Rouw en verlies bij mantelzorgers

We staan stil bij het verloop van het rouwverwerking en de verschillende manieren waarop rouw en verlies een impact hebben op je leven. We geven tips mee om bewust om te gaan met verlies en het rouwproces.

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) 22 september 2021 om 14 uur

OCMW Bonheiden Sint-Maartensberg 2, 2820 BONHEIDEN


e-mail : nel.heylen@ocmwbonheiden.be

Tel : 0473 97 42 82

Online : Infosessie : Wegwijs in mantelzorg: welke financiële ondersteuning bestaat er?

Je krijgt informatie over de gemeentelijke mantelzorgpremie en de verschillende zorgbudgetten. We overlopen of je in aanmerking komt en hoe en bij wie je premies kan aanvragen. Ook staan we stil bij de erkenning en ondersteuning die mantelzorgers verdienen.

ORGANISATOR

LDC Meander, Welzijnsweg 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Contact inschrijvingen
Telefoon: 02 370 88 80
E-mail: wenke.peetroons@sint-pieters-leeuw.be

Online Hoe zorg je voor jezelf als mantelzorger?

Hoe zorg je voor jezelf als mantelzorger?

Zorgen voor een geliefde kan veel van je vragen. In deze vorming staan we stil bij de draagkracht en draaglast van mantelzorgers. Hoe zorg je ervoor dat de zorg haalbaar blijft en hoe zorg je voor jezelf? We overlopen tal van diensten en mogelijke hulpmiddelen die je daarbij kunnen ondersteunen.

Online

Inschrijven via de link hieronder

Inschrijvingsformulier Hoe zorg je voor jezelf als mantelzorger? 24/8/2021  of  02 515 04 42

 

Online : Infosessie : Wegwijs in mantelzorg: welke financiële ondersteuning bestaat er?

Je krijgt informatie over de gemeentelijke mantelzorgpremie en de verschillende zorgbudgetten. We overlopen of je in aanmerking komt en hoe en bij wie je premies kan aanvragen. Ook staan we stil bij de erkenning en ondersteuning die mantelzorgers verdienen.

ORGANISATOR

OCMW Meise
Contact inschrijvingen
Telefoon: 02 892 21 90
E-mail: Griet.Vermoesen@ocmwmeise.be
 

Bewaak je grenzen, het helpt om de zorg vol te houden.

Hoe bewaak ik mijn grenzen als mantelzorger?

Je probeert de zorgbehoevende persoon zo goed mogelijk te verzorgen en op te vangen. Hierdoor leg je in eerste instantie de focus volledig op je naaste. Nochtans is het erg belangrijk om ook aan jezelf te denken. Het is helemaal niet egoïstisch. Zorg dragen voor een ander, begint bij jezelf. Maar hoe doe je dat? Hoe bewaak je nu je grenzen en hoe stel je grenzen op?
We geven je hieronder enkele tips:

 1. Stel een to-do-lijst op.
  Maak elke ochtend een to-do-lijst op voor de volledige dag. Schrijf de zaken op die je wil doen en zorg voor minstens 3 ontspanningsmomenten. Lukt het niet om ontspanningsmomenten in te plannen? Verdeel dan de taken in noodzakelijke en minder noodzakelijke taken. En schrap een minder noodzakelijke taak.

 2. Denk na over de zorgtaken die je opneemt en durf nee te zeggen.

  Zeg niet zomaar ja tegen alle zorgtaken. Stel jezelf de volgende vragen: “wil ik dit doen? Hoeveel tijd zal dit in beslag nemen? En past dit in mijn agenda?”. Durf ook nee te zeggen. Dit is absoluut niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk. Iedereen heeft een grens. En als die grens meerdere keren overschreden wordt, stapelen de spanningen en frustraties zich alleen maar op.

 3. Praat met iemand wanneer de zorg je te veel wordt.
  We hebben allemaal wel eens een moment dat het te veel wordt. Dat is perfect normaal. Probeer deze gevoelens niet op te kroppen, maar spreek erover met iemand.

 4. Neem tijd voor jezelf.
  Onbewust vinden we vaak dat we maar mogen genieten als het werk gedaan is. Maar bij mantelzorg is dat moeilijk. De zorg is nooit gedaan. Durf tussendoor eens tijd te nemen voor jezelf en laat de zorg even los. Iedereen heeft er baat bij: jijzelf, de zorgvrager, de omgeving… Probeer elke week een moment te nemen voor volledige ontspanning.

 5. Cijfer jezelf niet weg.
  Het is absoluut niet verplicht jezelf volledig weg te cijferen. Zorg met andere woorden dus even goed voor jezelf als voor de zorgvrager. Je zal alleen maar betere zorg kunnen verlenen en jezelf beter voelen als je ook goed voor jezelf zorgt.

 6. Accepteer complimentjes of aangeboden hulp.
  Het aanvaarden van complimenten of helpende handen vergroot je draagkracht. Veeg ze niet van tafel, maar ontvang ze. Het is niet evident om met complimenten of een uitgestoken hand om te gaan maar het geeft wel veel energie.

 7. Volg een vorming.
  Je grenzen opstellen en bewaken is echt niet eenvoudig. Je weet vaak gewoon niet waar je grenzen precies liggen. Ga aan de slag en ga op zoek naar je grenzen als mantelzorger door deel te nemen aan vormingen. Je komt hierdoor in contact met andere mantelzorgers en hun verhalen. Bekijk gerust ons aanbod vormingen.

Online : Infosessie : Hoe zorg je voor jezelf als mantelzorger?

Online

Zorgen voor een geliefde kan veel van je vragen. In deze vorming staan we stil bij de draagkracht en draaglast van mantelzorgers. Hoe zorg je ervoor dat de zorg haalbaar blijft en hoe zorg je voor jezelf? We overlopen tal van diensten en mogelijke hulpmiddelen die je daarbij kunnen ondersteunen.

organisator

Sociaal huis Zutendaal

inschrijving

info@steunpuntmantelzorg.be of 02 515 04 42

Persbericht: Dag van de Mantelzorg

Een botanische tuin door en voor mantelzorgers.

Op 23 juni zetten we traditiegetrouw mantelzorgers in de bloemetjes. Een welverdiende merci voor alle zorg die ze opnemen voor iemand die hen lief is. Maar mantelzorgers bedanken is niet voldoende. Steunpunt Mantelzorg, Liever Thuis LM en Coponcho pleiten voor structurele ondersteuning op verschillende vlakken, het hele jaar door. “Wij willen geen verwelkte bloemen na de actiedag, maar een botanische tuin aan ondersteuning voor mantelzorgers. Een tuin waarin mantelzorgers ook de vruchten kunnen plukken van een goed beleid.”

Als je partner, kind, ouder, vriend of buur ziek wordt of een handicap, psychische problematiek of andere zorgbehoefte heeft, rol je in mantelzorg. Het voelt vanzelfsprekend en normaal aan om je dierbare te ondersteunen en te helpen. Dat doet maar liefst 1 op 5 Vlamingen.[1]

Hoewel ruim 8 op 10 mantelzorgers een goed gevoel heeft bij hun mantelzorg, zelfs in COVID-tijden, is het voor hen niet altijd evident om die zorg op te nemen en te blijven dragen[2]. Soms komt het welzijn en de gezondheid van de mantelzorger onder druk te staan door de zorgzwaarte en de verschillende rollen die ze combineren. Hun draagkracht is niet oneindig. Steun op maat is nodig. En liefst structureel.

Structurele steun

We zien goede beleidsinitiatieven ontspruiten. Bijvoorbeeld de middelen voor zorgzame buurten in Vlaanderen, waar zorg gedeeld wordt door formele en informele spelers. Of het nieuwe Vlaams Mantelzorgplan dat in opmaak is. Ook op federaal niveau leeft het thema mantelzorg. Sinds de lancering van de officiële erkenning voor mantelzorgers op 1 september 2020 vroegen reeds meer dan 10.000 mantelzorgers een statuut aan. Veel mantelzorgers blijven echter met een leeg gevoel achter door de vele hiaten in deze wetgeving. Zo geven mantelzorgers aan dat de wetgeving te ingewikkeld is, vooral een administratieve procedure is, en het mantelzorgverlof niet op maat gemaakt is van mantelzorgers.

En daar knelt nog teveel het schoentje. Wij hebben als mantelzorgverenigingen de expertise en kennis over hoe die botanische tuin aan ondersteuning verzorgd kan worden. Die expertise hebben we opgebouwd doorheen jaren nauw contact met allerhande mantelzorgers. Zo hebben we een goed zicht op welke voedingsstoffen nodig zijn om er een sterke en levendige tuin van te maken voor mantelzorgers. We weten bijvoorbeeld dat mantelzorgers snakken naar flexibele verlofstelsels die het zowel praktisch als financieel haalbaar maken om werken en zorgen te combineren. Toch worden wij, en dus ook de stem van de mantelzorger, te weinig gehoord.

We vragen dan ook meer inspraak bij de opmaak, implementering,  opvolging en evaluatie van beleidsinitiatieven zoals het mantelzorgstatuut, het Vlaams dementieplan en het Vlaams Mantelzorgplan. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat het mantelzorgstatuut wel een volwaardige erkenning biedt en sociale rechten geeft aan mantelzorgers. En kunnen we van het Vlaams dementieplan en het Vlaams Mantelzorgplan echte instrumenten maken die de randvoorwaarden creëren om het mantelzorgbeleid van de komende jaren in volle bloei te laten komen.

Contact Steunpunt Mantelzorg
Naomi De Bruyne, 0493 16 58 92
naomi.debruyne@steunpuntmantelzorg.be
www.steunpuntmantelzorg.be

Contact Liever Thuis LM
Mario Schelfhout, 02 542 87 09
Mario.schelfhout@lm.be
www.lieverthuislm.be

Contact Coponcho
Sarah Van den Bogaert,
0474 38 61 82
Sarah.vandenbogaert@coponcho.be
www.coponcho.be

[1] SVR. (2015). Informele zorg in Vlaanderen in dalende lijn? Vlaams Overheid.
[2] Lambotte, D., De Koker, B., De Bruyne, N. & De Witte, N. (2020).  De beleving van mantelzorgers in tijden van COVID-19 Onderzoeksrapport. Gent: Hogeschool Gent & Steunpunt Mantelzorg. Te raadplegen via: Hogeschool Gent Onderzoek mantelzorgers tijdens coronaperiode

Online: Infosessie Eerste hulp bij zorgplanning

Online

Hoe praat je met je zorgvrager of mantelzorger over de zorg later? Welke scenario’s hebben jullie in gedachten: wat na ziekenhuisopname, een ernstige val of andere complicaties, Wat als je thuis niet meer kan verzorgd worden? Via gespreksthema’s maken we een plan voor de zorg voor later.

Organisator

Stad Diest

Contact inschrijvingen

info@steunpuntmantelzorg.be of 02 515 04 42