Mantelzorgcafé – Mantelzorger? Zorg ook voor jezelf.

Zorgen voor een geliefde kan veel van je vragen. In deze vorming staan we stil bij de draagkracht en draaglast van mantelzorgers. Hoe zorg je ervoor dat de zorg haalbaar blijft en hoe zorg je voor jezelf? We overlopen tal van diensten en mogelijke hulpmiddelen die je daarbij kunnen ondersteunen.

Organisator: Hogevijf – Stad Hasselt

Gastspreker: Erna Claes – in samenwerking met Samana

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) maandag 13 november 2023 van 13:30 tot 16:00

Dienstencentrum Hogevijf Stadspark (achter het CC)
Casterstraat 77
3500 Hasselt

e-mail : inschrijvingen@hogevijf.be

Tel : 011 88 84 84

Infosessie : Ouders van kinderen met een zorgbehoefte: financiële insteek

Ons zorglandschap is een complex evoluerend landschap. Wegwijzer is het infoloket van Dito voor personen met een handicap en omgeving dat je hierover graag informeert.
Tijdens deze infosessie maken we je wegwijs in ons zorglandschap en we doen dit in begrijpbare taal. Wat zijn de mogelijkheden aan ondersteuning voor zowel minderjarigen als meerderjarigen?
Welke (mogelijke) rechten heb je wanneer je een kind hebt met een (vermoeden van) handicap? We starten bij het stelsel van de minderjarigenzorg: het groeipakket en toeslagen en de tegemoetkomingen vanuit het Agentschap Opgroeien. Wanneer de jongere meerderjarig wordt, zal de ondersteuning vanuit het Agentschap Opgroeien worden overgeheveld naar het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (het VAPH). Meerderjarigen vallen dan soms onder het systeem van de Persoonsvolgende Financiering (PVF), dat we uitgebreid belichten. We kijken wat er mogelijk is vanuit de Federale overheidsdienst sociale zekerheid. Tot slot bespreken we welke vormen van hulp en ondersteuning bestaan voor zowel minderjarigen als meerderjarigen zoals rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en de zorgbudgetten vanuit de Vlaamse sociale bescherming. Na dit overzicht is het mogelijk een persoonlijke afspraak te maken om je eigen situatie te laten bekijken

Inschrijven via

Organisator

Gemeente en OCMW Kapellen

Spreker : Dito vzw

 

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 6 juni 2024van 19.30 tot 21.30 uur
LDC ‘t Bruggeske, Bruggeske 4, 2950 Kapellen

e-mail : bruggeske@kapellen.be,  of via de balie van het dienstencentrum of

Tel : 03 670 28 03

Infosessie : Bewindvoering en zorgvolmacht

Om het even welk moment kan je in een situatie belanden waarbij je niet (meer) in staat bent om je eigen vermogen te beheren of om de juiste beslissingen op persoonlijk vlak te nemen. In het burgerlijk recht is daarom voorzien dat de vrederechter een bewindvoerder kan aanstellen die wilsonbekwame personen beschermt door hen bij te staan of door de noodzakelijke handelingen van het dagelijks leven over te nemen en in hun plaats uit te voeren.
Je kunt echter vermijden dat de vrederechter moet tussenkomen door vooraf reeds een beslissing te nemen over wie je vermogen mag beheren als jij dit niet meer kan. Dat kan je doen via een zorgvolmacht.
Tijdens deze infosessie krijg je informatie over zowel de zorgvolmacht als de principes rond bewindvoering.

Organisator

Gemeente en OCMW Kapellen

Spreker : Liever Thuis LM

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 18 juni 2024 van 19.30 tot 21.30 uur
LDC Ter Wezel, Achter d’Hoven 65, 2990 Wuustwezel

e-mail : ldcterwezel@wuustwezel.be,  via de balie van het dienstencentrum of 

Tel : 03 667 61 58

Praatmoment : Draagkracht en draaglast

Zorgen voor iemand vraagt veel van iemand. Op deze vorming staan we stil bij de draagkracht en draaglast van mantelzorgers. Hoe zorg je ervoor dat de zorg haalbaar blijft en hoe zorg je voor jezelf? We overlopen tal van diensten en mogelijke hulpmiddelen die je daarbij kunnen ondersteunen.

Organisator

Gemeente en OCMW Kapellen

Spreker : Steunpunt Mantelzorg

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 23 april 2024 van 19.30 tot 21.30 uur
LDC De Essentie – Moerkantsebaan 81, 2910 Essen

e-mail : essentie@zusters-berlaar.be of 

Tel : 03 667 22 60

 

 

Infosessie : Online zorgdossier

De laatste jaren zijn er heel wat digitale projecten uitgerold rond de medische informatie van burgers. Denken we maar aan de informatie over vaccinaties, het globaal medisch dossier bij de huisarts, het medicatieschema… Sinds kort kan iedereen die beschikt over internettoegang zijn eigen medische gegevens zelf raadplegen via een beveiligde website.

Tijdens deze infosessie bekijken we in het eerste deel welke gegevens er allemaal digitaal beschikbaar zijn en wat de meerwaarde hiervan is voor zorgverleners, patiënten en mantelzorgers. Na de pauze bekijken we welke informatie er beschikbaar is op de beveiligde website ‘Mijn gezondheid’ en hoe deze gegevens geraadpleegd kunnen worden. Afrondend bekijken we ook nog enkele andere nuttige websites over zorg en gezondheid.

Inschrijven via

Organisator

Gemeente en OCMW Kapellen

Spreker : Liever Thuis LM

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 12 maart 2024 van 19.30 tot 21.30 uur
LDC ‘t Gasthuis, Nollekensstraat, 2910 Essen

e-mail : gasthuis@essen.be of 

Tel : 03 663 69 04

 

Infosessie : Wegwijs in zorgplanning (wilsverklaringen)

Tijdens deze infosessie staan we stil bij een aantal thema’s rond het levenseinde: de bestaande wilsverklaringen en het belang van het aanduiden van een vertrouwenspersoon, vertegenwoordiger en bewindvoerder. We behandelen ook onderwerpen als de zorgvolmacht en het belang van tijdige zorgplanning.

Inschrijven via

Organisator

Gemeente en OCMW Kapellen

Spreker : Coponcho

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) maandag 19 februari 2024 van 14.00 tot 16.00 uur
LDC ‘t Bruggeske, Bruggeske 4, 2950 Kapellen

e-mail : bruggeske@kapellen.be,  of via de balie van het dienstencentrum of

Tel : 03 670 28 03

Praatmoment : Gedeelde zorg

Gedeelde last is halve last. Het delen van de zorg met andere mantelzorgers en/of hulpverleners verhoogt ook de veerkracht van mantelzorgers. Tijdens dit praatmoment wordt stilgestaan bij de verschillende zorgstrategieën van mantelzorgers, de voordelen en aandachtpunten van gedeelde zorg.

Organisator

Gemeente en OCMW Kapellen

Spreker : Mantelzorgnetwerk

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) dinsdag 23 januari 2024 van 19.30 tot 21.30 uur
LDC De Groten Uitleg, Kerkeneind 20, 2920 Kalmthout

e-mail : dienstencentrum@kalmthout.be of 

Tel : 03 376 44 30

 

Jonge mantelzorger Flore zorgt voor een persoon met een psychische kwetsbaarheid

Flore is 27 jaar, heeft een diploma opvoeder, studeert verder voor leerkracht kleuteronderwijs en zorgt ondertussen voor haar man Bram. Het is moeilijk om te zeggen wat haar man precies heeft want er is nog geen duidelijke diagnose gesteld. En dit knaagt wel aan het koppel.

‘Een diagnose zal ons meer rust geven. Ik hoop dat het dan voor ons duidelijk wordt bij welke organisatie we kunnen aankloppen voor hulp. Zelf omschrijf ik de ziekte van Bram als een psychische kwetsbaarheid.’

Hoe gaat het momenteel met Bram?

Bram heeft veel goede momenten maar ook heel wat mindere momenten. Het wisselt heel vaak. Op dit moment gaat het niet zo goed. Hij zit in de knoop met zichzelf en er komen vaak oude trauma’s naar boven waardoor hij vaak piekert en slapeloze nachten moet doorstaan.

 En hoe gaat het met jou?

Het is niet gemakkelijk om voor mijn man te zorgen. Ik probeer vooral veel te luisteren en er gewoon voor mijn man te zijn. Ook al is dat niet gemakkelijk. De combinatie studeren en zorgen maakt het natuurlijk nog intenser. Ik heb net een intensieve stage achter de rug en in juni zijn er examens. De gedachte dat ik in deze periode niet voor de volle 100% voor hem kan zijn is zeer moeilijk om mee te leven.

Ook mijn schoolresultaten lijden hieronder. Sommige opdrachten tijdens mijn stage moest ik laten vallen wegens tijdsgebrek door de zorg voor mijn man. Ik was wel altijd aanwezig om les te geven aan mijn klas, maar de extra differentiatietaken of uitdagingen voor mijn kleuters  waren voor mij niet haalbaar om voor te bereiden. Verder dan de basisverwachtingen van de Hogeschool geraakte ik niet. Ik was gewoon te veel bezig om de thuissituatie op orde te krijgen.

Wordt er vanuit je school rekening gehouden met je situatie?

Ja, zeker. Tijdens mijn eerste jaar in de opleiding heb ik contact opgenomen met een trajectbegeleider van de HOGENT. Door mijn zorgsituatie kwam ik in aanmerking voor een bijzonder statuut waardoor ik o.a. uitstel kon vragen voor bepaalde opdrachten of voor examens. Tijdens mijn vorige stage was de situatie thuis redelijk heftig. Gelukkig kon ik toen op veel begrip rekenen van mijn begeleider zonder al te zware gevolgen voor mijn punten.  

Wat zijn voor jou de moeilijke momenten die je ervaart binnen je zorgsituatie?

Ik leef heel vaak in onzekerheid omdat de gemoedstoestand van Bram zo snel wisselt en niet te voorspellen is. Het kan zijn dat hij zich overdag goed voelt maar tegen de avond er volledig door zit. Ik zie dan hoe hij afziet of hoe ‘down’ hij is. Terwijl ik ook niet goed weet hoe ik hem kan helpen. Er zijn ook veel onverwachte situaties en dat zorgt voor onzekerheid en een gevoel van hulpeloosheid. Ook bij de goede momenten die hij heeft kan het voor mij moeilijk zijn. Hij kan dan zeer impulsief zijn of té enthousiast zijn waardoor het voor mij niet gemakkelijk is om daarmee om te gaan.  

Praat je over de situatie met andere mensen?

Ja, dat probeer ik wel te doen. Maar ik merk wel dat mijn vrienden of familie zich niet 100% in de situatie kunnen inleven. Ze zij zien nooit de moeilijke momenten die mijn man en ik ervaren of ze weten niet hoe de situatie soms ‘echt’ is. Het is ook heel moeilijk om uit te leggen hoe Bram is wanneer hij thuis is en zich in een crisismoment bevindt.

Hoe uit zich dat, zo’n crisismoment?

Dat is het moment wanneer het in zijn hoofd verkeerd loopt. Weglopen, alleen willen zijn, woedeaanvallen gericht naar zichzelf… Het lijkt als opgekropte woede die plots uit zijn lichaam een uitweg moet vinden.

Vind je dat er voldoende ondersteuning is voor jonge mantelzorgers?

Mijn vriend krijgt hulp van een psychiater en een psycholoog en dat is goed. Maar specifieke hulp voor mijzelf heb ik niet. Wat ik wel mis, is een persoon die mee zou kunnen helpen in het huishouden om zo mijn zorgtaken te verlichten. Momenteel komen we nog niet in aanmerking voor extra hulp omdat er nog geen diagnose is vastgesteld. Ik ben ook op zoek naar mensen die in een gelijksoortige situatie zitten. Mensen die hetzelfde meemaken en waarbij adviezen en tips uitgewisseld kunnen worden of waarbij we gewoon een babbeltje kunnen slaan wanneer iemand het moeilijk heeft. Maar lotgenoten vinden is zeer moeilijk. Zeker met mensen rond mijn leeftijd.

Sinds wanneer had je het besef dat je mantelzorger bent?

Ik had er ooit iets over gelezen en sindsdien is dat mij altijd bijgebleven. Vroeger dacht ik, het is mijn man en ik zorg voor hem, dat is normaal. Maar dat is het niet. Door de term mantelzorg ben ik mij veel meer bewust van wat ik eigenlijk allemaal doe voor hem. Voor Bram is deze term wel lastig. Hij vindt het woord ‘zorg’ zeer zwaar en moeilijk om te aanvaarden.

Schrijf je zelf ook blogs?

Ik ben begonnen met schrijven tijdens corona. Er viel tijdens de coronaperiode veel weg waardoor heel wat sociale activiteiten niet meer mogelijk waren. Hierdoor verbleven we bijna permanent tussen 4 muren, met elkaar. Ik had af en toe nood om mijn hart te luchten en dat was voor mij, in die periode een uitlaatklep. Maar vooral ook een manier om andere mensen te vertellen over mijn situatie. En dat het niet evident is om voor iemand te zorgen met een psychische kwetsbaarheid. Ik kreeg na het schrijven van mijn blogs heel veel begrip van mensen en dat heeft me deugd gedaan.

Praatmoment : Omgaan met dementie en vergeetachtigheid

Praatgroep dementie:
In deze praatgroep gaan we in gesprek met elkaar over dementie en vergeetachtigheid. Hoe ga je ermee om? Wat zijn de oorzaken en symptomen? De deelnemers gaan naar huis met inzicht in de veranderingen die optreden en praktische tips voor het dagelijkse functioneren van een persoon met dementie. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen, te luisteren en te leren van elkaar.

Organisator

Gemeente en OCMW Kapellen

Spreker : Steunpunt Mantelzorg

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) maandag 4 december 2023 van 14.00 tot 16.00 uur
LDC Café Coda, Bredabaan 743, 2990 Wuustwezel

e-mail : dienstencentrum@coda.care of 

Tel : 03 432 78 44

Infosessie : Verhuizen naar een woonzorgcentrum

Verhuizen naar een woonzorgcentrum is vaak een ingrijpende gebeurtenis. De vertrouwde leefomgeving achterlaten voor een nieuwe onbekende plek zorgt vaak voor onzekerheden. Zowel voor de toekomstige bewoner als voor de mantelzorger. Er rijzen op dat moment vele vragen. Hoe plan je best een verhuis? Hoe gaat de persoon voor wie je zorgt reageren? Welk woonzorgcentrum moet ik kiezen? Hoeveel gaat dat kosten?… Een goede voorbereiding is dan ook cruciaal voor een vlotte overgang. Maar vaak wordt de beslissing uitgesteld tot op het moment dat het niet anders kan. Bijvoorbeeld na een val of een plotse achteruitgang.

Tijdens deze infosessie wil OKRA Zorgrecht mantelzorgers en familieleden hierin helpen en op weg zetten. We staan stil bij de zaken die van belang kunnen zijn bij deze belangrijke stap.

Organisator

Gemeente en OCMW Kapellen

Spreker : OKRA-Zorgrecht

Contact inschrijvingen

Wanneer (datum en uur) donderdag 9 november 2023 van 14.00 tot 16.00 uur
LDC Kruisbos, Kapellensteenweg 81, 2920 Kalmthout

Inschrijven via de balie van het dienstencentrum of

e-mail : ldc.kruisbos@gza.be

Tel : 03 620 11 60